Larvik kommune, ved trepleier i teknisk etat, søker om dispensasjonen fra kommunedlplan Larvik by § 2-13 3) for felling av lind på gbnr. 3020/2560. Lind er en varmekjær tresort som påbys bevart i bestemmelsen. Derfor betinger tiltaket dispensasjon.

Søknaden er begrunnet med en tilstandsrapport av 09.09.20, se her Det fremgår av rapporten at treet er holdt under oppsyn de siste årene. Nå vurderes treet, som har en diameter på 220 cm ved brysthøyde, til å ha en gjenstående levetid på 0–5 år, med svært lav vitalitet og dårlig mekanisk kvalitet.

Treet har mistet løvmasse og vist tegn på stress. Mekanisk skade er påført rotstokken 50 cm over bakken, med åpen råte i 1/3 av treets omkrets. Sommeren 2020 gjenstår kun ca. 30 % av treets løvmasse, som har trukket seg tilbake til vannskudd langs lederen. Aller grener er døde eller døende. Rapporten konkluderer med at treet anbefales felt av hensyn til sikkerheten til passerende myke og harde trafikanter.

Søknaden ble godkjent 15 desember 2020. Les hele godkjenningen her. Vedtak dispensasjon Herregården

Larvik kommune gir dispensasjon fra kommunedelplan for Larvik by § 2-13 3) for felling av lind på gbnr. 3020/2560, slik det er søkt om i søknad mottatt 15.09.20 og senere supplert, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-6 og 19-2.
Søknaden om dispensasjon fra kommunedelplan for Larvik by § 2-13 3) godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

 

Ser vi antydning til forskjellsbehandling i denne saken og saken i Bøkkerbakken 3?

 

Les saken om Tretopp 1 AS som fikk kr 10 000,- i overtredelsesgebyr på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *