Bøkebloggen har skrevet flere saker om det nye planlagte hyttefeltet i Sørskogen ved Nevlunghavn.

Det siste publiserte vi 10 mars 2024 » Statsforvalteren sitt vedtak vedrørende hyttebygging i Sørskogen ved Nevlunghavn er nå påklaget til Sivilombudet» . og hele saken kan du lese her.

Sivilombudet har 22 april 2024 sendt brev til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark hvor de ønsker tilsendt alle saksdokumenter i saken. Frist 6 mai 2024.

Sivilombudet skriver blant annet dette i brevet:

«-Vi har mottatt en klage fra Esben Leifsen, Odd Erik Haakonsen og Ottar Haugen. Klagen gjelder Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks vedtak 16. februar 2024 som stadfestet Larvik kommunes reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt, samt statsforvalterens avslag 19. mars 2024 på begjæring om omgjøring i samme sak.»

«-For at Sivilombudet skal kunne avgjøre om saken gir grunn til nærmere undersøkelser, ber vi om at dere oversender kopi av saksdokumentene innen 6. mai 2024. Vi viser til sivilombudsloven § 20.» Les hele brevet her, 22 april 2024 Sivilombudet

Det er tydelig at Sivilombudet nå viser interesse for saken og det vil vel komme en avgjørelse fra ombudet i løpet av sommeren.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *