Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i Larvik kommune skal i møte 27 januar 2021 behandle kommunaldirektørens forslag om å legge Losen bygget i Stavern ut for salg i det private markedet.

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

 1. Eiendommen 5001/188 (Losen) med tillegg av andel av 5001/799 selges i det åpne marked. Salgsobjektet omfatter nåværende flytende gjestehavnbrygger med tilhørende utstyr, samt gjestebryggenes og gjesteplassenes rett til forankring og båtplass på eiendommene 5001/693 og 798. Salgsinntektene går til Larvik Havn.
 2. Med i salget følger privatrettslige betingelser/heftelser for å sikre drift av – og tilstrekkelig tilbud i – gjestehavnen, herunder:
  1. Krav til byggetid / tid frem til realisering
  2. Inneha og drifte en vertskapsfunksjon for gjestehavnen, herunder inklusive toalett-,dusj- og vaskefasiliteter.
  3. Ansvar for at bygget inneholder ett eller flere serveringstilbud
  4. Eiendommen skal inneha øvrig tilbud til båtgjester, andre tilreisende og fastboende,basert på utarbeidet mulighetsstudie «Overordnet utviklingskonsept for Staverngjestehavn».
 3. Det må legges opp til en bred annonsering nasjonalt, for å sikre at man får en reellkonkurransesituasjon og får realisert høyest mulig pris.
 4. Larvik kommune står for gjennomføringen av salget. De praktiske kostnader knyttet til salgetdekkes av Larvik Havn.

Kommunedirektøren har vurdert ulike alternativer for forretningsmodell og realisering av gjestehavnkonseptet. Kommunedirektøren vurderer at beste løsning for å utvikle gjestehavnen er gjennom å legge bygget ut for salg, med privatrettslige betingelser om de funksjoner og tilbud som skal inngå. Den anbefalte løsningen er en enklere modell for å tilrettelegge for utvikling av gjestehavnen, som antas å resultere høyere servicegrad og kvalitet for gjestene.

Du kan lese hele innstillingen fra kommunaldirektøren her. 

På oppdrag fra Larvik kommune har Mimir AS levert en mulighetsstudie for et nytt gjestehavnkonsept i Stavern – «Overordnet utviklingskonsept for Stavern gjestehavn».

Mulighetsstudien adresserer hvordan man kan forsterke og videreutvikle Stavern som en ledende og attraktiv gjestehavn, samt få frem et helårspotensial for bruk av havnefasilitetene.

Du kan lese hele mulighetsstudien fra Mimmi AS her. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *