Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i Larvik kommune skal i kveldens møte behandle kommunaldirektørens forslag om det skal etableres flere vinmonopol i kommunen.

I saken skal det tas stilling til om Larvik kommune skal forespørre Vinmonopolet om etablering av nye utsalgssteder i Larvik kommune i tillegg til dagens utsalg i Larvik sentrum  og Stavern.

Kommunestyrerepresentanten Magdalena Lintvedt (Venstre) fremmet 16 desember 2020 en interpellasjon til kommunestyret forslag om å søke Vinmonopolet om vurdering av etablering av polutsalg i Svarstad. Se hele interpellasjonen her.

I tillegg har Meny Søndersrød gjennom henvendelse til ordfører forespurt om politisk behandling for etablering av polutsalg på Søndersrødtunet, Helgeroa. Les brevet her.

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Larvik kommune forespør ikke Vinmonopolet om etablering av nytt utsalgssted i Svarstad
  2. Larvik kommune forespør ikke Vinmonopolet om etablering av nytt utsalgssted på Søndersrød.

Ut fra en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at man ikke forespør Vinmonopolet om etablering av utsalg i Svarstad og på Søndersrødtunet. I vurderingen er det særlig hensynet til å styrke Larvik og Stavern som handelssentrum som har veid tungt. Les hele kommunaldirektørens forslag her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *