På siste dag i Larvik tingrett fikk vi høre saksøktes prosedyrer, Larvik kommune og Norsk Stein AS.

På siste dag i Larvik tingrett fikk vi høre saksøktes prosedyrer, Larvik kommune og Norsk Stein AS.

På siste dag i Larvik tingrett startet det med saksøktes prosedyre ved advokat Morten Berger som forsvarer Norsk Stein AS i saken. Etter lunsj var det klart for saksøktes prosedyre ved kommuneadvokat Hanne Strand som forsvarer Larvik kommune (Larvik Havn AS) i saken.

Saksøktes prosedyre ved advokat Morten Berger. 

Advokater Berger har sendt ut prosedyren til rettens medlemmer. Han har 2 t 30 min tilgjengelig.
Kom først med en innledning. Vil først gjennomgå det økonomiske tapet. Norsk Stein AS vil ikke godta noe nytt krav. Falster familien har tidligere fått erstatning. De fikk kr 50 000, da Svartebukt ble etablert.
Advokat Berger mener at det ikke kan kreves erstatning siden Svartebukts bruk ikke er endret fra 2003. Det må ha eventuelt ha kommet en ny virksomhet og det har det ikke gjort. Henviser til en sak rundt et sagbruk hvor naboer hadde klaget på støy. Henviser også til Gardemodommen.
Berger mener at støyen har vært den samme fra hjelpemotorene på lekteren fra 2003. Og lektere er skip.
Norsk Stein AS mener at støyen rundt de store Pearl skipene er kortvarige støyproblemer.
Foreligger ikke et økonomisk tap for saksøkerne. Det må foreligge et faktisk tap. Kun økonomiske verdier kan kreves dekket.
Advokat Berger mener at mye av kravene er foreldet.

Lekteren kan ikke fjernes mener Norsk Stein AS. Berger fortsetter med påstander om at dommere i rettsvesenet ikke kan stoppe ankomst av store skip til Svartebukt.

Norsk Stein AS skal av denne grunn frifinnes og tilkjennes sakskostnader, mener advokat Morten Berger.

Saksøktes prosedyre ved kommuneadvokat Hanne Strand.

Advokat Strand mener at Larvik kommune ikke har ansvaret for noe av det som saksøkerne har rettet mot Larvik kommune. Alt dette er Norsk Stein sitt ansvar.

Larvik kommune som grunneiere kan ikke stilles som ansvarlige i Svartebukt. Det er bruker av Svartebukt Norsk Stein AS som har det fulle ansvar. Strand viser til tilsvarende saker blant annet en sirkus sak. Viser også til sak som gjelder en konsert arrangør.
Havnesjef Jonas har ingen myndighet til å styre Norsk Stein AS som driver av Svartebukt.

Strand skal så begrunne advokat Os sine påstander. Kommunen er ikke driver av havnen. Strand mener at Larvik Havn ved havnesjef Jonas ikke kan pålegge Norsk Stein AS å stoppe skip som skal inn til Svartebukt. Svartebukt har mottaksplikt og Norsk Stein AS kan ikke styre hvilken type skip som ankommer havna.

Advokat Strand slutter seg til advokat Berger sin prosedyre i sakene om økonomiske krav som er fremsatt.
Larvik kommune mener at kravene er foreldet. Kommuneadvokaten refererer stadig til advokat Berger og er enig med han. Ordet foreldelse ble nevnt gang på gang….

Advokat Strand mener at det ikke står noe i retningslinjer om støy i reguleringsplanen. Støyen gjelder bare anleggsmaskiner. Refererer også til kommunestyret i 2014 som stemte over gjeldene reguleringsplan.

Kommuneadvokat Strand mener derfor at Larvik kommune skal frifinnes og tilkjennes sakskostnader. 

 

Tilslutt var det korte bemerkninger fra partene.

Advokat Adele Os kom nå med sin sluttreplikk. Kommer med en oppklaring angående bruk av lekter. Os vil påpeke at lekteren IKKE skal brukes som en utvidelse av havna. 
Uenighetene gjennomsyres av uenighetene om hva som er ulovligheten i Svartebukt. Viser til en sak fra Høyesterett hvor naboer hadde fått medhold i at det ble flere ulemper for dem hvis det ble flere festetomter. Viser også til Kjevik dommen hvor støy skapte unødig støy for naboen. 
Spørsmål rundt økonomisk erstatning har det skjedd en del i rettssystemet de siste årene. Henviser til en leiebil dom. Derfor mener advokat Os at kostnader til erstatnings hytter på Dåvøya et berettiget krav. 
Advokat Os mener at Larvik Havn og Norsk Stein AS burde tilbudt Falster familien kompensasjon når de tok inn de store Pearl båtene. Dette hadde en ansvarlig driver av en havn gjort. Ingen ting ble gjort etter mange henvendelser fra Falster familien og andre hyttenaboer. Saken er ikke foreldet. 
Advokat Os mener at Larvik kommune er ansvarlig i det som har foregått. Havnesjef Jonas har vært involvert. Han har i email innrømmet at han vært med på å planlegge slik at Pearl skipene kan komme inn til Svartebukt. Larvik Havn bekostet nye forankrings punkter for at disse store båtene skulle ankomme. Dette beviser at Larvik kommune og havnesjef Jonas har ansvar for det som har skjedd. 
Kommunaldirektøren mener at det er utført ulovligheter. Men kommuneadvokat Strand mener det motsatte? Os stiller spørsmål om hvilken hatt kommuneadvokaten har i denne saken ? 

Replikk fra advokat Berger tilslutt. Han mener det er omkamp om reguleringsplaner. Ikke noe ny virksomhet hvis en snur et skip. Berger mener at Norsk Stein AS har godt støymålinger og at det ikke er noe krav til å sette i gang en ny støyberegning. Mener også at Kjevik dommen ikke kan brukes her. 
Mener at lektere ikke er stille. Hjelpemotorene bråker her også. 
Må dokumentere kostnadene for et eventuelt opphold på høyfjellshotell. Er ikke gjort. 

Replikk fra kommuneadvokat Strand. Kommunedirektøren har aldri uttalt seg om støy. Kun søknadsplikt. 
Påpekte hva som står i stevningen fra advokat Os. 

Alle partene la frem kostnads oppgaver.
Dom ventes i løpet av uke 10.

 

Les hele rapport fra dag en i retten på denne link.

Les hele rapporten fra dag to i retten på denne link.

Les hele rapporten fra dag tre i retten på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-02-19T14:49:16+01:0019. februar 2021|Samfunn|
Go to Top