Politikerne i planutvalget støttet i møte 20 oktober 2020 kommunedirektørens forslage om å IKKE sette i gang reguleringsplanarbeidet for Lesten.

Plan fra Mer AS hvor Norsk Byggservice AS har laget et planinitiativ på eiendommen «Lesten» ved Svinevika nord for Kjerringvik. Det ønskes oppført 17 eneboliger og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Hele saken kan du lese her.

Kommunedirektørens forslag til vedtak: Planinitiativet stoppes. Se dokumenter her.

Som kjent så skal Larvik kommune i gang med å legge kloakk fra Kjerringvik til Svinevika i løpet av 2021/2022.

Politikerne i planutvalget støttet kommunedirektørens forslage om å IKKE sette i gang reguleringsplanarbeidet. Du kan lese hele vedtaket her. 

I siste kommunestyremøte 10 februar 2021 skulle politikerne behandle  «Forslag til kommuneplanens arealdel 2021-2033″.

Her kom plutselig Lesten saken på bordet igjen. Både Høyre og Arbeiderpartiet hadde snudd i saken. Følgende forslag kom kom inn og det ble votert over: »

  • Boligformålet på «Lesten» ved Kjerringvik tas inn igjen i kommuneplankartet før høring av Kommuneplanens arealdel 2021-2033. Det settes som vilkår at det skal anlegges noen parkeringsplasser til offentlig formål.

Holms tilleggsforslag til pkt. 1 ble tatt opp til votering og ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer.
25=KRF 2, FRP 6, H 8, AP 9
16=SP 5, BL 5, SV 2, R 1, MDG 1, PU 1, V 1

Du kan lese hele saken på denne linken. 

Siden Lesten nå er inne i «Kommuneplanens arealdel 2021-2033» så er det muligheter for ALLE å komme med bemerkninger. Dette gjelder også alle andre planer som er tatt med i denne planen. Høringsfrist 30. april 2021. Mye lesestoff på denne link.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *