Er det havnesjef Jonas i Larvik havn eller Norsk Stein AS som har ansvaret for ulovlighetene i Svartebukt?

Er det havnesjef Jonas i Larvik havn eller Norsk Stein AS som har ansvaret for ulovlighetene i Svartebukt?

Det som var mest overraskende i Larvik tingrett sist uke var partsforklaringen til havnesjef Jan Fredrik Jonas og svarene han ga på spørsmålene han fikk fra saksøkernes advokat Os.

Begynner husken til Jonas  å bli dårlig siden han ikke greide å svare opp mange av spørsmålene fra advokat Os?  Det kan også virke som om Svartebukt havn lever sitt eget liv uten innblanding fra havnesjefen.

Nå kan det se ut som om Jonas har tatt på seg «Norsk Stein hatten».

9 februar sender han en krass mail til virksomhetsleder byggesak Cathrine Wærvågen i Larvik kommune hvor han avslutter mailen slik:

«Vi har merker oss spesielt det siste avsnittet hvor det altså fremkommer at kommunen nå har oppdaget at sjøområdet utenfor Svartebukt Havn likevel ikke er avsatt til friluftsområde sjø.
Det må etter vår oppfatning bety at begrunnelsen for vedtak om pålegg om retting ikke er til stede, eller i hvert fall må vurderes på nytt. Vi legger til grunn at Byggesak, på bakgrunn av de opplysninger som har fremkommet i byplanarbeidet, vil behandle klagesaken på nytt og/eller orientere Statsforvalteren tilsvarende.
Vi ber om en snarlig tilbakemelding og oppklaring da vi jo er part i saken.» Les hele mailen her. 

19 februar svarer tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad opp mailen fra Jonas om at Larvik kommunes pålegg om retting av 03.07.20 fortsatt gjelder. Les vedtaket her.

Slik lyder deler av brevet til tilsynsjurist Lindstad:

«Vi viser til din e-post av 09.02.21 og er informert om at du allerede har snakket med kommuneadvokaten ved Hanne Strand om problemstillingen du reiser. Du antyder avslutningsvis i din e-post at kommunens pålegg om retting av 03.07.20 bygger på en misforståelse av planverket. Du viser i den forbindelse til et saksfremlegg til formannskapet. Her heter det blant annet:
«I forbindelse med gjennomgang av småbåthavner har vi oppdaget at det er friluftsområde i sjø rett foran Svartebukt. Dette stemmer ikke i og med at det også er avsatt en juridisk linje «Farled» inn til området.»
«Dette sitatet påpeker nettopp at utenfor Svartebukt ligger det et område avsatt til friluftsområde i sjø. Når det videre heter «dette stemmer ikke …», indikerer det bare at fra en samfunnsplanleggers ståsted er det dårlig harmoni mellom farled og arealformålet friluftsområde i sjø. Dette har ingen betydning for tolkningen av plangrunllaget som foreligger p.t., og er bekreftet av planavdelingen ved Hanne Holmen. Begrunnelsen for pålegget av 03.07.20 står seg derfor.»  Les hele brevet her.

Dette betyr at «Pålegg om retting, og ileggelse av tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens §§ 32-3 og 32-5 fortsatt gjelder. Les hele pålegget her. 

 

Les hele rapport fra dag en i retten på denne link.

Les hele rapporten fra dag to i retten på denne link.

Les hele rapporten fra dag tre i retten på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-02-25T20:34:16+01:0025. februar 2021|Samfunn|
Go to Top