Bøkebloggen har med stor interesse fulgt med på den betente saken rundt det planlagte boligprosjektet Lesten nord for Kjerringvik. Etter siste oppslag i lokalavisa sist uke så ønsker vi å komme med en del info som ikke kommer frem i denne reportasjen.

Siden vi kjenner denne saken veldig godt så ønsker vi å belyse hvordan denne saken startet opp i 2004.

August 2004
Den aller første kontakten mellom grunneier Steinar Spetalen(SS) og Gunnar Refsdal(GR) fant sted i 2004 da han kom på besøk på Spetalens hytte i Sandefjord. Etter dette besøket ble det laget en OPSJONSAVTALE. Denne opsjonsavtale betegner Lesten som gnr. 1090/2-13.

Legg merke til at denne parsellen ved Lesten i dag har gnr. 1090/2. Gården til Steinar Spetalen består av hovedbruket som ligger ved Spetalen og har gnr. 1090/13.


Det gule området er de 11 målene ved Lesten, gnr.1090/2. Se grunnbok, Grunnboksutskrift 1090_2


De oransje feltene er gården Spetalen med ca 50 mål dyrket mark, gnr.1090/13. Se grunnbok, Grunnboksutskrift 1090_13

16 april 2007
GR kom på besøk til SS og sa at de nå trengte et par underskrifter som sikret arbeidet litt fremover. Dette møtet foregikk ute på gårdsplassen. Grunneier Spetalen var nå blitt 79 år.

KJØPSAVTALE
Gjelder kjøp av L-området: gnr 1090 bnr 13

Gunnear Refsdahl kjøper herved gårds og bruksnummer 1090/13 for kr. 550.000,-
femhundretusen av Streinar Spetalen……

Denne kontrakten henviser til et bilag 2, en kopi av utskrift av grunnboken gnr 1090 bnr 13 i Larvik kommune pr 28.03.2007.

13 august 2008

Denne dagen ble det avholdt kartforretning av Larvik kommune sammen med berørte naboer. Se Målebrev Lesten

Som det fremkommer av denne kartforretningen så er den gjort på deler av 1090/2 og dette gjelder de 11 målene som Block Watne ønsket å bebygge.

Slik vi forstår denne saken så er det ikke gjort noen endring i matrikkelen. Denne parsellen skulle selvfølgelig blitt fradelt fra eiendommen 1090/2 og fått et nytt bruksnummer.

Og hvorfor har ikke Larvik kommune ved tidligere landbrukssjef Rolf Tvedten oppdaget dette den gang planen ble lagt inn i kommuneplanen i 2007? Disse 11 målene på Lesten har aldri hatt gnr 1090/13.

Larvik kommune ble forøvrig informert om dette i brev 6 februar 2020 av Spetalens advokat. Les her, Brev fra advokat Sørlie

Dette betyr at Block Watne sitter med en kjøpskontrakt og har betalt grunneier Steinar Spetalen kr 550 000 for sin hovedgård på Spetalen. Og i tillegg så er det 11 juli 2007 tatt pant i gården på kr 2.5 mill.

Og Block Watne har derfor ingen eierskap til de 11 målene på Lesten ved Kjerringvik.

Og hvordan kunne Larviks politikere i kommunestyret med Olaf Holm, KRF i spissen da komme med forslag om å trekke dette inn i kommuneplanen igjen ?

 

Les en tidligere sak om Lesten prosjektet her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *