Bøkebloggen fulgte rettssaken mellom Larvik kommune og KLP siste uken før påske.

Biblioteket var fullverdiforsikret, men forsikringsselskapet mener søppelbeholder ikke var tilstrekkelig sikret da brannen oppsto. Dette har ført til at KLP vil avkorte forsikringssummen med 35%.

Advokaten til Larvik kommune hadde innkalt åtte vitner som alle var ansatte i Larvik kommune. Assisterende kommunedirektør Ingvild Aartun, kommunalsjef Hildegunn Sørbø, brannsjef Jan Olav Vagle, biblioteksjef Kari Moldvær, renholdsoperatør Sissel Svendsen, rådgiver Kjell Inge Bjørnstad, avdelingsleder Irene Nørberg og prosjektleder Kjetil Amundsen. Les hva de uttalte i retten her.

I retten kom det frem at de nye nedgravde søppelbeholdere ikke var tatt i bruk når branne startet. Ferdig nedgravd 18 september 2019, men var ikke tatt i bruk når brannen var i november 2019. Ingen kunne  svare opp hvorfor de ikke var tatt i bruk. Det var sendt en mail til biblioteket om de kunne tas i bruk. Dommeren spurte hvorfor ikke de var tatt i bruk ? Ingen av vitnene kunne gi et svar på dette i retten.

KLP sin advokat stilte også spørsmål om hvorfor det kun var gravd ned to beholdere ved biblioteket siden Larvik kommune andre steder graver ned fem beholdere. Se bilder fra Øvre Bøkeligate i Larvik sentrum.

Spørsmålet er da hvem som har ansvaret for at Larvik kommune kun har gravd ned to beholdere i stedet for fem ved biblioteket og hvorfor de ikke var tatt i bruk i september 2019, dvs to måneder før brannen.

Er det daværende rådmann Jan Arvid Kristengård, assisterende kommunedirektør Ingvild Aartun, avgått kommunalsjef Per Sortedal, kommunalsjef Hildegun Sørbø eller biblioteksjef Kari Moldvær?

 

Les referat fra mandag i Larvik tingrett her. 

Les referat fra tirsdag i Larvik tingrett her.

Les referat fra onsdag i Larvik tingrett her.

Les referat fra fredag i Larvik tingrett her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *