Statsforvalteren  i Vestfold og Telemark ga Larvik kommune pålegg om å utarbeide revidert risikovurdering og tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern.

Bakgrunnen for dette pålegget er at det stadig søkes om nye bygge prosjekter i dette området hvor det tidligere har vært søppelfyllinger. Derfor ønsker Statsforvalteren en risikovurdering og tiltaksplan av hele området.

Bøkebloggen skrev en stor sak om dette 22 mai 2021. Les hele skan her. 

Tirsdag 8 juni er det innkalt til ekstraordinært Planutvalgsmøte hvor kommunedirektøren kommer med sin innstilling til planer i to prosjekter, Risøyhavna og Risøybukta.

Kommunedirektøren anbefaler nå politikerne om å avslå planene og ikke tillate utbyggingen. Her er noen av kommunedirektørens kommentarer i forslag til vedtak:

«Ut fra en helhetsvurdering anbefaler kommunedirektøren at det foreliggende planforslaget avvises. Kommunedirektøren har knyttet til seg betydelig fagekspertise og juridisk ekspertise før man har landet på denne konklusjonen.

Kommunedirektøren har kommet til at det ikke lar seg gjøre å bringe tilstrekkelig sikkerhet for at iverksetting av prosjektet ikke vil kunne medføre en fare for helse-ogmiljørisiko som er mer enn ubetydelig. Kommunedirektøren samlede kunnskap om risikobildet har gitt dette utfallet. En utdypende drøfting kan leses i det etterfølgende.

Nasjonalemiljø- og helsemyndighetersråd er klart: det anbefales ikke å bygge på nedlagte deponier hvor det er gass dannelseller i randsonen til disse deponiene.Dette er et slikt deponi. Dersom det likevel søkes om å bygge på eller i randsonen av nedlagte deponier, må det kunne dokumenteres at dette er helse- og miljømessig forsvarlig. Slik kommunedirektøren vurderer det, vil en del av spørsmålene som reises når det gjelder helse- og miljømessige konsekvenser først være mulige å svare på på senere stadier i et eventuelt prosjekt.» Les begge forslagene fra Risøyhavna her og Risøybukta her. 

Hvis Larvik kommune nå stopper de planlagte prosjektene i Risøyhavna og Risøytoppen så må vel dette få konsekvenser for tidligere prosjekter som er bygd på gammel søppel ?

Les saken hvor «Larvik kommune fratok Norconsult AS ansvarsretten for uavhengig kontroll» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *