I dagens kommunestyremøte har Larviks politikere behandlet saken hvor kommunedirektøren kom med sin innstilling til planer i to prosjekter, Risøyhavna og Risøybukta.

Kommunedirektøren anbefalte politikerne om å avslå planene og ikke tillate utbyggingen.

Men i dagens møte ble det lagt frem et fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet i begge sakene. Samme forslaget ble godkjent i Planutvalget i forrige uke.   (Til info så er dette det alternative forslaget fra kommunedirektøren hvis politikerene ønsker utbygging.

I hht. Plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtas forslaget til detaljert reguleringsplan for Risøyhavna, gbnr. 5001/495 og 5001/407 mfl, med følgende plandokumenter:

• Forslag til reguleringsplankart, sist revidert 10.11.2020

• Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 01. 06. 2021

• Forslag til planbeskrivelse og ROS analyse, sist revidert 19.05.21, følger saken

Reguleringsforslaget medfører oppheving av sammenfallende deler av reguleringsplan for Risøya – Stavern havn, plan ID 1999.04.01, ved endelig vedtak. Fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet Knut Olav Omholt.

I hit. Plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtas forslaget til detaljert reguleringsplan for Risøybukta, gbnr. 5001/870 mfl, med følgende plandokumenter:

• Forslag til reguleringsplankart, sist revidert 17.11.2020.

• Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 01.06.2021

•Forslag til planbeskrivelse og ROS analyse, sist revidert 31.05.21, følger saken

Reguleringsforslaget medfører oppheving av sammenfallende deler av reguleringsplan for Risøya – Stavern havn, plan ID 1999.04.01, ved endelig vedtak.

I dagens møte ble forslaget fra Planutvalget godkjent etter avstemning. Forslaget fikk 28 stemmer, mens 13 stemte mot.

 

 

Bøkebloggen skrev en stor sak om dette 22 mai 2021. Les hele skan her. 

Les saken også en tidligere sak hvor «Larvik kommune fratok Norconsult AS ansvarsretten for uavhengig kontroll» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *