Advokatfirmaet Bahr har på vegne av tiltakshaver anmodet om at vedtaket omgjøres. Brevet er sendt Statsforvalteren i Agder og er datert 21 juni 2021.

Advokat Sam E. Harris avslutter brevet med denne oppsummeringen:

«Det anmodes om at Statsforvalterens vedtak omgjøres slik at fylkesmannens klage ikke tas til følge.»

Statsforvalteren i Agder har videresendt saken til Larvik kommune om å kommentere innholdet i brevet.

«Vi ber om kommunens kommentarer til de anførslene som fremkommer i omgjøringsbegjæringen. Frist settes til senest 04.08.2021.» Les hele brevet fra Statsforvalteren i Agder her. 

Nå har Larvik kommune 2 juli 2021 ved saksbehandler Agneta Børretzen svart opp Statsforvalteren i Agder om hva som fremkommer i omgjøringsbegjæringen fra advokat Sam Harris.

Agneta Børretzen avslutter brevet til Stasforvalteren slik:

«Dokumentasjonen som er innsendt fra adv. Harris med tilhørende vedlegg, synes videre å ha et særlig fokus på tegningen som heter «brygge og terrengarbeider» datert des 04, og man synes å mene at målet som omhandler tidligere (nå revet) hytte er avgjørende.»

«Vi vil påpeke at hytten delvis er plassert utenfor byggeområde (kartet nedenfor viser dagjeldende kommuneplan og oppført hytte). Det ble søkt om dispensasjon for dette i søknad om rammetillatelse (men det er noe uklart om plasseringen egentlig skulle vært justert). Det var også et plankrav. Vi vedlegger en uttalelse fra fylkeskommunen til saken. Dette viser bl.a. at hyttens høyde/utforming/størrelse/beliggenhet var i fokus under saksbehandlingen, og at en økt kotehøyde ikke nødvendigvis hadde vært kurant i 2004/2005.» Du kan lese hele brevet her. 

Vi venter nå i spenning på hva Statsforvalteren i Agder gjør med kravet om omgjøringsbegjæring.

 

Les klagen fra advokat Sam Harris her. 

Les Larvik kommunes varsel om pålegg om retting her.

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook