NRK Brennpunkt har kontaktet Larvik kommune 15 juli 2021 og ønsker innsyn i alle avviksmeldinger ved hjemmetjenesten for eldre (60 år og oppover) i perioden 2016-2020.

Det er gravejournalist Arne Fredrik Næss i NRK Brennpunkt som har sendt henvendelsen.

Næss skriver dette i mailen:

«Vi ber om innsyn i alle avviksmeldinger ved hjemmetjenesten for eldre (60 år og oppover) i deres kommune. Perioden vi ber om er 2016-2020. Hvis dere ikke hadde et digitalt system i 2016, ber vi om avviksmeldinger fra dere begynt å bruke et digitalt system.»

«Vi ber om at alle elementer i avviksmeldingen tas med, utenom opplysninger som er taushetsbelagte.»

«Se gjerne vedlegget «Ofte stilte spørsmål» for flere detaljer rundt hvordan svare oss», Brennpunkt 1 Innsynsbegjæring

Du kan lese hele mailen fra NRK Brennpunkt her, Brennpunkt Innsynsbegjæring

Larvik kommune har allerede 19 juli 2021 gitt et midlertidig svar på innsynsbegjæringen.

Det kan se ut som NRK Brennpunkt jobber med en større sak for å belyse avvik i flere forskjellige kommuner.

Les saken om «Kommunalsjefen som mener at kommentarfelt er en trussel mot demokratiet» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *