Fra 1. februar 2020 innehar Hanne Harlem vervet som Sivilombud. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, sjefjurist i Kredittilsynet, advokat og senere assisterende direktør i Norsk Hydro.

Innen politikken har hun vært medlem av Oslo bystyre, politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, byråd for barn og utdanning og justisminister. Hun har også bred ledererfaring som direktør ved Universitet i Oslo og styreleder i Helse Sør-Øst.

Sivilombudets kontor har om lag 70 stillinger, fordelt på fem ulike fagavdelinger og en administrasjon. Om lag 50 av medarbeiderne er jurister. Link til Sivilombudets hjemmeside her.

Virksomheten består av tre avdelinger som behandler klagesaker fra personer som mener å ha vært utsatt for urett fra forvaltningen, samt en utredningsavdeling som undersøker saker på eget initiativ. I tillegg arbeider Sivilombudet under et forebyggingsmandat fra FN  for å forebygge tortur og umenneskelig behandling der noen er fratatt friheten.

Målet er at Sivilombudet skal arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Visjonen er å være en kjent og tydelig stemme mot urett.

Sivilombudets verdier kan blant annet oppsummeres i stikkordene troverdig, objektiv og uavhengig, respekt for enkeltmennesket og resultatorientert.

Du kan lese siste «Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen» her. 

Bruk din mulighet til å klage til Sivilombudet hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Her er link til klageskjema.

 

Les saken hvor «Sivilombudet krever ny behandling av tilsynssak i Stavern» her.

Les saken om «Kommunalsjefen som mener at kommentarfelt er en trussel mot demokratiet» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *