Denne byggesaken i Steinveien i Stavern startet i 2016 og ble godkjent av Larvik kommune 30 juni 2016.

«Eksisterende enebolig på eiendommen er oppført med sokkeletasje og hovedetasje, og inneholder i følge matrikkelinformasjon en egen leilighet i sokkeletasjen. Det omsøkte tiltaket innebærer at det bygges på en hel etasje, slik at eneboligen får to fulle etasjer i tillegg til sokkeletasjen.»  Se hele vedtaket her. 

I juni 2017 sto bygget ferdig og nærmeste nabo i Steinrevet 17 ba Larvik kommune om å utføre tilsyn på det nye bygget. Han mente at høydene ikke stemte på innsendte tegninger. Se bilder her. 

Bygningsinspektøren og tilsynsjuristen i Larvik kommune utførte tilsyn 14 juni 2017. Les rapport her.

Foto: dibk.no

Nabo Bjørn Helge Rømen var ikke fornøyd med hva som ble dokumentert i tilsynrapporten. Han løftet saken opp til daværende kommunalsjef Hilde Bøkestad i august 2018. Bøkestad oppfordrer allerede da at Rømen kunne sende saken over til Sivilombudet. Se mailutveksling her. 

I mars 2019 ble det avholdt et møte mellom Rømen og Larvik kommune. Kommunalsjef Bøkestad sendte så ut et brev hvor hun på nytt informerer om at Larvik kommune avsluttet saken. Se brev her. 

Rømen klager nå saken inn til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i 2020. Les svaret fra Statsforvalteren her. 

«Vi viser til dine henvendelser til oss av 21.10.2020 og 27.02.2020 der du har lagt ved kopi av korrespondanse med Larvik kommune. Dokumentene gjelder kommunens oppfølging av en byggesak i Steinveien 13.»

«Skulle et tilsyn avdekke avvik mellom tillatelsen og det som er bygd, må kommunen vurdere om avviket er en ulovlighet som skal følges opp etter reglene i pbl. kapittel 32. Kommunen kan avstå fra å forfølge ulovligheter av mindre betydning, jf. pbl. § 32-1 annet ledd.»

«Fylkesmannen har ingen formell rolle i denne saken, og vi kan derfor heller ikke ta stilling til de innvendingene du har til kommunens oppfølging av den.»

7 august 2020 klager Rømen saken inn til Sivilombudet. Les hele svaret fra ombudet her. 

«Det fremgår av sakens dokumenter at Larvik kommune har avsluttet saken. Klagen din kan derfor i utgangspunktet behandles av ombudsmannen. Du har imidlertid lagt ved brev av 5. august 2020 til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som gjelder denne saken. Det er derfor best i samsvar med prinsippet om at ombudsmannens kontroll skal være etter- følgende at du i første omgang avventer svar på din henvendelse til Fylkesmannen.»

«Når Fylkesmannens endelige svar foreligger, kan du eventuelt komme tilbake med ny klage hit. Vi ber om at du legger ved kopi av Fylkesmannens endelige svar.»

På bakgrunn av dette svaret fra Sivilombudet har nå Statsforhandleren 21 juli 2021 på nytt bedt Larvik kommune å besvare Rømen sine spørsmål.

«Vi gjør oppmerksom på at saken er klaget inn for Sivilombudet, som har stilt behandlingen av klagen i bero inntil Rømen får svar på sine spørsmål. Vi ber derfor kommunen om å prioritere å besvare de spørsmålene han stiller som knytter seg til tiltaket og tillatelsen. Kopi av henvendelsene følger vedlagt. Vi ber om å få kopi av kommunens svar.» Les hele brevet fra Statsforvalter her. 

Bøkebloggen har fulgt denne saken helt fra den startet og dette er et godt bevis på at en ikke må gi opp kampen mot makta i Larvik kommune.

For de som ønsker å følge hele saken fra 2018 så ligger alt av dokumenter på denne linken. 

 

Les saken om «Kommunalsjefen som mener at kommentarfelt er en trussel mot demokratiet» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *