Etter mitt innlegg forrige uke har Storefjellhagen vært diskutert og stemt over i planutvalget og formannskapet. Planutvalget støttet utbygger med 5 mot 4 stemmer. Formannskapet støttet Venstres Karin Frøyds forslag som gikk i favør oss naboer med 7 mot 6 stemmer.

Vi som er involvert i denne saken er selvfølgelig meget spent og jeg personlig går rundt i disse dager og har vondt i magen, ligger søvnløs om nettene og kverner argumenter før alt skal avgjøres i kommunestyret førstkommende onsdag.

Siden jeg er nabo til saken og har ytret meg både i lokalavisa og i høringsrundene er jeg relativt sikker på at jeg vil bli erklært inhabil denne saken i kommunestyremøtet.  Dermed blir dette innlegget sannsynligvis det nærmeste jeg kommer talestolen i Sliperiet på onsdag.

Møte i formannskapet 16.mars:

Siden ØP er så vennlige å sende formannskapsmøtene på Kommune TV fikk jeg mulighet til å overhøre politikernes argumenter angående denne saken. Jeg ønsker å kommentere følgende som ble sagt:

Det blir påpekt i formannskapet av både Marie Offenberg og Olaf Holm at Brunlanes Eiendoms prosjekt nå har vært gjennom så mange runder og at justeringene nå var så gode at de kunne godta prosjektet. Det kan da vel ikke være slik at tiden og antall forslag jobber for utbygger? Er ikke utbyggingsforslaget godt nok spiller det vel ingen rolle hvor mange ganger de har prøvd?

Marie Offenberg plasserer saken tilbake til 2015. Det er ikke riktig. Inter Eiendom kjøpte den ene tomten i august 2015, men solgte videre til Brunlanes eiendom i slutten av mai 2017.

Planutvalgets leder Marie Offenberg hevdet at det også er naboer som er positive til utbyggingen. Vi har tidligere forklart at vi har vært rundt i nabolaget og fått underskrifter mot utbyggingen, over 50 i tallet. Samtlige som åpnet døra skrev under og uttrykte motstand mot prosjektet. Jeg kan ikke garantere at noen av de som ikke var hjemme er positive, men det er første gang jeg hører en påstand om at flere naboer er positive. Kan du dokumentere dette Offenberg, eller tar du det ut av løse lufta? Den eneste nabo som delvis har uttrykket seg positiv til prosjektet i høringsrunden er sønnen til Offenbergs partikollega, ordfører Erik Bringedal.

I formannskapet nevner Offenberg også et møte som naboene var invitert til og som hun overvar. Ja, det foregikk et møte som Larvik kommune inviterte til noen få dager før høringsfristen til prosjektet gikk ut. Da hadde alle parter allerede skrevet inn sine uttalelser og det var vel mer et informasjonsmøte samt om prosessen videre. De planene Brunlanes Eiendom presenterte i det møtet – ble ikke forandret noe etter alle høringsinnspillene og noen dialog var det ikke.

Olaf Holm i KrF uttrykker håp om at den sviktende dialogen utbygger har vist i forhold til naboene ikke skal skje i framtiden. Men Olaf Holm – ved å godkjenne dette prosjektet lærer jo utbygger det motsatte. At man trenger ikke dialog med naboene, det ordner seg til slutt.

Per Manvik i FrP kunne ikke fullrose utbygger nok– «kjekke og profesjonelle guttær» var omkvedet. Men Manvik – er det profesjonelt å gå ut i lokalavisa når du etablerer bedriften din og uttale: «Vi går faktisk rundt til naboene og snakker med dem. Vi vet det ofte er frykt blant naboene når det skal bygges nytt i nærheten. God dialog og informasjon løser de aller fleste utfordringer» (ØP 12.august 2017.)

Det er ikke noe feil i uttalelsen, men handlingene etterpå viser dessverre at dette ikke ble gjennomført. Det kaller jeg uprofesjonelt.

Fugleperspektiv og snittegninger:

Det er underlig at de fleste bilder av prosjektet der de høye bygningene er med er tatt i fugleperspektiv. I planforslaget er det kun ett kart med snitt tatt fra siden med ny og gammel bebyggelse tegnet inn – Perspektivet som er valgt er fra en liten enveiskjørt gatestump. Jeg kom med innspill under høringen om at jeg ønsket meg en snitttegning fra Heibergsgate, det ble ikke etterkommet. Heibergsgate og Håkonsgate er de to veiene som folk ferdes på og som blir berørt av dette forlaget. Det er meget interessant å se hvilke høyder og hvor stor bygningsmasse prosjektet medfører fra gateplan. Brunlanes Eiendom vil ikke vise hvor høyt det blir fra bakkeplan i snittegning, de vil vise prosjektet sitt med dataanimerte bilder fugleperspektiv. Jeg ber ikke om froskeperspektiv, men gateperspektiv der folk ferdes.

Nye planer, gamle planer:

Det henvises av planutvalgsleder til at utbygger startet prosessen før den nye bydelsplanen og kart over fortetting ble vedtatt og at de forholder seg til gammel plan. Hvordan kan Storefjellhagen bli behandler i forhold til gammel plan, mens Vestre Fjellhagen på Nanset bli omtalt i forhold til ny plan – utbygger har vel også startet planlegging før den nye planen ble vedtatt. Hva er forskjellen? Jeg trodde Høyre var «Eplehagepartiet». Er dere ikke det mer? Støtter dere virkelig å rive 3 boenheter (det ene fra 1999) og tillate å føre opp 16 boenheter i stedet?

Invitasjon:

Ta en tur på Storefjell og møt oss naboer før onsdag. Se på utsikten, gå Bystie som Storefjell er en del av. Se hvordan prosjektet vil forandre nabolaget. Ta gjerne kontakt med meg eller andre naboer hvis dere lurer på noe. Ta kontakt med politikere dere kjenner hvis dere har en formening om saken. De fleste partier bestemmer seg i løpet av førstkommende mandag.

Apell:

Vi naboer, er innbyggere av byen vår. Skal ikke vi som berørt part bli tatt hensyn til? Har ikke vi rett til å bli hørt i en kommune som sier vi setter våre innbyggere høyt og sier at uten ildsjeler som vil ivareta gode bomiljøer og andre aktiviter er vi en fattig kommune. Setter virkelig noen av de politiske partiene i Larvik utbygging foran innbyggernes meninger hvis utbygger har gått mange nok runder med administrasjonen selv om prosjektet ikke holder mål?

Jeg velger å påstå at Grandkvartalet ikke hadde fått de to øverste etasjene hvis alle i kommunestyret i Larvik bodde i Prinsekvartalet. Spør dere selv – hva hvis dere hadde bodd i Heibergsgate eller Håkonsgate og var berørt av dette prosjektet. Hva hadde dere tenkt?

Bruk empati – bruk sunn fornuft. La Byskogen bli fortettet med sjarm.

Stig Alsaker, nabo

Les et tidligere innlegg fra 2017, «Blokker-Nei takk» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *