Bronseskulptur “Havmannen” (av billedhugger Dyre Vaa) og tilhørende fonteneanlegg har vært plassert på det lille grøntområdet foran Grand hotell fra 1956 og frem til mars i år da det ble midlertidig flyttet grunnet rehabiliteringen av hotellet.

Havmannen og tilhørende fonteneanlegg ble gitt i gave til Larvik kommune fra Iver Bugge Rederi i forbindelse med rederiets 25-års jubileum i 1952. Les hele brevet fra 1956 her, Havmannen Iver Bugge 1956.

17 april 1956 fattet formannskapet i Larvik kommune enstemmig vedtak om plassering av Havmannen og tilhørende fonteneanlegg til det lille grøntområdet som vi i dag kjenner som foran Grand hotell. Les hele den politiske behandlingen her, Havmannen, politisk vedtak 1956

I forbindelse med den midlertidige flyttingen i mars i år ble det foretatt en grundig utredning av både skulptur og fonteneanlegg, som det viser seg at det trengs betydelig rehabiliteringsarbeid. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes 1 500 000 NOK til det totale rehabiliteringsarbeidet i henhold til kostnadsberegningene som er gjort, summen dekkes fra disposisjonsfondet. Se hele beregningen her, Havmannen kostnadsoverslag.

Kommunedirektøren innstiller på at plassen foran Grand hotell vil være den beste løsningen for plassering slik situasjonen er per i dag. Plasseringen ivaretar givers ønske om tilknytning til Storgata og sjøen. Grunneier bekrefter et ønske om at den plasseres foran Grand hotell og er positive til å bidra med årlige driftskostnader og tilsyn av anlegget. De vil legge til rette grøntområdet slik at Havmannen blir tilgjengelig og at parken er åpent for alle, noe kommunedirektøren vektlegger for å kunne plassere offentlig kunst på privat grunn. Det vil være arbeidsbesparende og re-etablere fonteneanlegget her da mye av infrastrukturen med rørsystemer allerede er etablert.

Grunneier har estimert at de vil bidra med minimum 200 000 NOK eks mva, dette er utenom kostnaden for rehabiliteringen. Summen vil dekke byggeledelse samt enkel opparbeidelse av parkområdet rundt fonteneanlegget med plen, busker, kantstein, fast dekke til gangstier og parkbenker. I tillegg har grunneier bekreftet at de vil bidra med “daglig ettersyn” og driftskostnader som anslagsvis vil være 25 000 kr per år.

Onsdag 1 juni skal politikerne i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring behandle saken.

Forslaget er at skulpturen og fonteneanlegget Havmannen etableres på nytt i parkområdet foran Grand hotell.

Du kan lese hele innstillingen fra kommunedirektøren her, Havmannen forslag.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *