Kjerringvik nord er et kommunalt prosjekt som består nytt avløpsanlegg fra Svinevika til Kjerringvik, og etablering av ny og igjenfylling av eksisterende vannledningen på strekningen.

Det skal etableres en kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett.

Ca. 15 boliger og ca. 200 hytter vil på lengre sikt kunne bli tilknyttet det kommunale avløpsnettet i dette prosjektet. Avløpsvannet transporteres i overføringssystemene via Ula, Bjønnes, Hølen og til Lillevik renseanlegg.

Nå viser det seg at grunneiere og beboere i områdene er bekymret for hvordan Larvik kommune planlegger sine overløpsledninger både i Kjerringvik og Svinevika.

Styreleder Kjerringvik Vel- og Båtforening har sendt inn en bekymringsmelding 3 juni 2022 og skriver blant annet følgende:

«Undertegnede henvender seg på vegne av Kjerringvik Vel og Båtforening. Alle vi som bor her nede følger arbeidet som pågår daglig og på nært hold, og vi ser frem til at en ny og bedre løsning for oss alle nærmer seg ferdigstilling.»

«I den sammenheng har vi også observert den store avløpsledningen som nå ligger montert nede på stranda. Slik vi har forstått det, er dette en overvannsledning som i gitte situasjoner også kan komme til å lede kloakk ut i sjøen.»

«Bekymringen som da melder seg er hva som kan komme til å skje ved et eventuelt utslipp av kloakk.» Les hele mailen her,Kjerringvik Vedrørende arbeid med overvannsledning i Kjerringvik.

I Svinevika har også en av grunneieren av stranda sendt inn en klage og bekymring for den planlagte nødoverløpsledning som her skal legges ut på grunt vann på stranden. Han skriver blant annet dette i klagen datert 20 juni 2022:

«Som grunneier og berørt nabo på gnr 1090/2 er jeg svært bekymret over at det skal anlegges en nødoverløpsledning fra pumpehuset som skal munne ut på svært grunt vann i en av Larvik kommunes mest yndede badestrand for småbarnsfamilier.»

«Det hevdes fra tiltakshaver (Larvik Kommune) at dette er et nødvendig onde som mest sannsynlig ikke vil komme i bruk pga. varslings- og buffer-mekanismer.»

«Hvordan kan Larvik kommune v/planutvalg, Tilsyns Advokat Thor Håkond Lindstad, Prosjekt, bygg og anlegg v/Guro Berby samt Norconsult AS v/Tom Aasrum godkjenne et prosjekt hvor en nødoverløpsledning fra et kloakk-pumpehus kan ende ut på grunt vann på en yndet badestrand for byens småbarnsfamilier sett i lyset av det massive fokuset på ren Oslofjord i hele det politiske apparatet.»

«Jeg forlanger i denne byggeprosessen at nødoverløpsledningen legges ut på dypere vann enn dette. Til sammenligning skal overløpsledningen i Kjerringvik (forøvrig en del av samme totalentreprise ende på ca 10 meters dyp).»  Les hele klagen her,Svinevika Klage vedr byggesak nr 871_22[1]

Vi har forståelse for at grunneiere og beboere er bekymret for fremtidige kloakk utslipp etter å ha lest flere saker i media de siste månedene. Bøkebloggen skrev om denne saken i indre havn i Larvik 5 juni 2022. Les hele saken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *