I mandagens sak på Bøkebloggen skrev blant annet Bjørn A. Hanssen dette:

«Vi forlanger ikke noe mere enn normal rettferdighet og hjelp fra de som er ansatt i en kommune for å veilede beboerne.» Les hele saken her.

På bakgrunn av dette så sendte Bøkebloggen brevet fra Hanssen over til alle politikere i planutvalget, dvs  leder Marie Offenberg, nestleder Andre Lysnes, Knut Olav Omholt, Marit Bårnes, Sonja Mandt. Erik A. Sørensen, Tor Kåre Hansen Odberg, Steinar Henden, Karin S. Frøyd. + Hallstein Bast(Staverns politiker), leder i kontrollutvalget Stig Hatlo, ordfører Erik Bringedal, kommunaldirektør Gro Herheim og ba om eventuelle kommentarer til saken innen kl 1800 i dag 11 juli 2022.

Det var kun Karin S. Frøyd og Erik A. Sørensen som svarte opp innen fristen og kommentaren kan dere lese på denne linken.

Etter at saken ble lagt ut tirsdag kveld kom denne mailen fra Steinar Henden som er medlem av Planutvalget. Les hele saken her. 

Siden Henden mener at dette er en komplisert juridisk sak så savner Bøkebloggen en uttalelse fra kommunedirektør Gro Herheim som nå har bygd opp en stor avdeling under kommuneadvokaten.

Saken med ulovlighetene i Larviksveien 19 ble behandlet i planutvalgsmøtet 19. januar 2021. Her fikk alle politikerne en forklaring fra tilsynsjuristen før saken gikk til avstemning.

Her innrømmer da virkelig tilsynsjuristen at det aldri skulle vært gitt rammetilatelse på prosjektet?

Du kan høre hele opptaket fra behandlingen av saken på denne linken.   (Scroll ned til sak 005/21.)

Er det ikke slik at saker hvor det har foregått kameraderi og vennekorrupsjon ALDRI blir foreldet?

Fem politikere sendte 5 februar 2021 inn klage til Statsforvalter på vedtaket fra Planutvalget. «Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1, over vedtak i sak 005/21 Behandling av klage- Ulovlighetsoppfølging – Arealmessig avvik – Larviksveien 19 ( gnr.5001 bnr.645 i Larvik kommune.

De fem politikerne var Karin Frøyd, Pål Langvik, Linda Marie Johnsen, Steinar Henden og Vinjar Sten Olav Rosendal. Du kan lese hele klagen her, Larviksveien 19-Lovlighetkontroll-PLA-sak-005_21

Stig Hatlo, er ikke dette en sak hvor Kontrollutvalget bør kreve full granskning?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *