En av Larviks største og viktigste pumpestasjoner rehabiliteres. Arbeidet startet i mars, og ble avsluttet i løpet av mai 2022.

I forbindelse med arbeidene ble avløpsvannet kjørt i overløp rett ut i fjorden i perioden fra og med 30. mars til og med 1. april.

Utslippet var i størrelsesorden 9000 m3 som rant ut i Larviksfjorden. Dette utslippet var planlagt, men så havarerer det midlertidige aggregat/pumpe.

I dag 12 oktober 2022 varsler kommunedirektøren om at det 18 oktober skal innkobles en ny innløpsventil og dette vil medføre at maks 800 m3 spillvann vil gå i overløp til Larviksfjorden.

Her er hele meldingen som ble sendt ut fra kommunedirektøren til politikerne i kommunestyret:

«I forbindelse med  rehabilitering av Storgata pumpestasjon i Larvik er nå den siste innløpsventilen ankommet, og det vil i forbindelse med montering av denne medføre utslipp av spillvann. «

«Arbeidet er planlagt startet kl 08.00 den 18 oktober 2022, og er estimert til å vare i maksimalt 8 timer. I denne perioden vil spillvann som normalt går via denne stasjonen gå i overløp til Larviksfjorden på to forskjellige lokasjoner.  Samlet overløp er beregnet til maks. 800 m3.»

 «Det er gjennomført en risikovurdering i forhold til påvirkning på resipient. Basert på tilrenning til stasjonen er det  vurdert at det hverken praktisk eller logistikkmessig er gjennomførbart å unngå utslipp ved hjelp av sugebiler.»

«Utslippet vil bli varslet via kommunens hjemmesider, på Facebook og via annonsering i lokalavisen. I tillegg er helsetjenesten og kommunens beredskapsorganisasjon varslet.»

Nå viser det seg at torsk forsvinner, koraller dør, og forskere ser økt algeoppblomstring i Oslofjorden, tilslamming og stadig flere døde soner med livløst vann.

Årsakene som trekkes fram er ofte kloakkutslipp og tilførsel av miljøgifter.

Vi ser at fisken ikke er der, men hvorfor forsvinner den? Hva kan vi gjøre for å finne ut av hva som har gått galt?  Les hele saken fra Teknisk Ukeblad her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *