Kåre Wærnes (født 14. juni 1939 i Stavern) er ingeniør, industrileder, oppfinner og musiker (trompet). Foreldrene var sjåfør med egen lastebil Dagfinn Eugen Wærnes (1914–1997) og Ingrid, f. Hansen (1916–1992). Faren var født i Oslo og ble foreldreløs som 3-åring og oppfostret på Bjønnes i Tjølling. Han var sjåfør med egen lastebil. Moren var født i Fredriksvern og hennes familie var «losane» (losoldermann Hans Hansen) i Stavern

Kåre Wærnes Foto: aspas.no

Barndomshjemmet fra 1943 var «Vestli» (bruksnummer 6 under gården Grøtting). Wærnes kjøpte i 1978 «Fjellro» (bruksnummer 28 under gården Bjønnes).

Det ble 22. juni 1951 holdt en avslutningsfest på Bedehuset for elevene ved Østre Halsen skole. Østlands-Posten kunne fortelle sine lesere i utgaven av 23. juni 1951 at det ved gudstjenesten sammesteds også var vakker solosang ved én av skolens elever, Kåre Wærnes.

Under det årlige hopprennet for elever ved Østre Halsen skole 8. mars 1952 kom han på en tredjeplass for gutter i sjette klasse. Tjølling Ungdomslag arrangerte 24. mars 1957 et skirenn for lagets medlemmer, barnelaget Fremad og en del andre interesserte. Wærnes tok en tredjeplass i hopprennet i klassen gutter over 17 år.

Gutteklubben «Kvikk» i Tjølling arrangerte sommeren og høsten 1953 tre poengstevner i friidrett. Det ble konkurrert i elleve øvelser og åtte av disse telte. Wærnes ble nummer én i klassen under 14 år med 97 poeng.

I klubbmesterskapet til Tjølling I.L. i Skreppestadbakken 23. mars 1958 ble han nummer to i juniorklassen.

Tjølling I.L. arrangerte 10. januar 1954 klubbmesterskap på skøyter i Vittersøtjønna. Wærnes ble nummer seks på 500 meter i klassen 14–16 år.

Han var blant de opptredende på Tjølling Ungdomslags lørdagsmoro på «Thorsheim» 11. desember 1954.

På årsmøtet til Tjølling Ungdomslag 1. oktober 1955 ble Wærnes valgt som medlem av barnelagsstyret og reklamekomitéen. Han ble valgt som medlem av tur- og idrettskomitéen på ungdomslagets årsmøte 12. oktober 1957.

Under det nasjonale løp til Orienteringsklubben Tønsberg og omegn, som gikk av stabelen i Ramnes 2. oktober 1955, fikk Wærnes en andreplass i gutteklassen. Tjølling Idrettsforenings orienteringsgruppe arrangerte 29. april 1956 et treningsløp. Han ble nummer én i kort løype.

Wærnes var medlem av Funny Fellows, som ble startet vinteren 1956/1957, da han gikk på Larvik yrkesskole. Det var en kvintett bestående av Tor Børresen. Einar Nyland, Gunnar Simonsen, Lulle Johansen og Wærnes. Funny Fellows spilte til dans rundt omkring og mye på Ormelet, Tjøme. Honoraret var NOK 250 på deling (50 per mann).

Funny Fellows Foto: privat

Da Tjølling Ungdomslag nyttårsaften 1956 arrangerte en tilstelning på «Thorsheim», spilte han trompet i en kvintett dannet for anledningen. En trio, som blant annet bestod av Wærnes, spilte på ungdomslagets møte på «Thorsheim» 2. februar 1957. Wærnes var med i trioen som spilte på aftenunderholdningen Luft i luka, som Tjølling Ungdomslag arrangerte på Folkvang 17. mars 1957, og i trioen som spilte på Jentenes kveld, også arrangert av ungdomslaget.

Det var blant annet en trio, som Wærnes spilte i, som besørget musikken på ungdomslagets konfirmantfest 22. november 1958.

Han ble i 1960 uteksaminert ved Horten ingeniørskole.

Wærnes ble i 1962 gift med kontordame Ingrid Rauan (1939–2013) fra bruksnummer 22 under gården Huseby i Tjølling. Sammen fikk de to døtre.

Wærnes var i 1960-årene medlem av ungdommens kommunestyre i Tjølling og Teknisk utvalg.

Wærnes var maskintekniker ved Kiil mekaniske verksted 1962–1964. Han arbeidet deretter i seks år som ingeniør ved vindusavdelingen til Alfred Andersen Mekaniske Værksted.

Wærnes sa opp denne stillingen da han i etablerte 1969 Borge og Wærnes Aluminium A/S (senere APS Aluminium Profil Systemer A/S, i dagligtale APS A/S) i den nedlagte Skalleberg skole. Senere hadde bedriften husvære i bedriftsbygningen til Lundhs Labradoreksport A/S på Hegdal fram til den i 1972 kom under eget tak i samme industriområde. Kjøpte 4,5 mål tomt av Tjølling kommune og bygde 400 m2 produksjonshall. Etterhvert ble bygget utvidet til ca 4000 m2

Wærnes hadde titlene disponent og styreformann.

Foran kommunevalget i 1967 ble han ført opp som tolvte mann på lista til Tjølling Venstrelag og som trettende mann på lagets liste i forbindelse med kommunevalget i 1971. Han meldte seg ut av partiet etter bruddet på Røros og ble valgt som medlem av interimsstyret til Tjølling lokallag av Det Nye Folkepartiet på det konstituerende møtet i Østre Halsen Sanitetshus 22. mars 1973.

Han ble valgt som nytt medlem av styret til Tjølling Venstrelag på årsmøtet i januar 1968. Wærnes trådte ut av styret på årsmøtet i februar 1970.

Tjølling kommunestyre valgte ham på møtet 2. februar samme år som medlem av styret for Bjønnesbrygga. Wærnes ble på et møte til formannskapet i Tjølling kommune i februar samme år valgt som medlem av 17. mai-komitéen.

Profilsystemet, som ble utviklet av Wærnes, ble patentert i 1972. Det bygde på 10–12 forskjellige profiler i aluminium, som gikk i hverandre. Ut fra dette systemet var det enkelt å sette sammen profiler til ønsket form og lengde.

I 1979 ble bedriften A/S Lett Tak Systemer ble etablert på Hegdal. Det ble eid av et selskap med Lundhs Labradoreksport, Norsk Skifer og Sementindustri i Oslo samt Kåre Wærnes som hovedaksjonærer.

Wærnes uttalte dette i 2023: «-Vi startet dette i 1979, og det er jeg litt stolt av. Kapitalen kom fra noen steinfirmaer som hadde investeringsbehov for å slippe skatt. Jeg tok på meg å planlegge alt det tekniske og fikk et budsjett på 1 mill.kr. Da vi var klare for oppstart hadde jeg brukt 990.000. Til å hjelpe meg hadde jeg unikumet Thore Aske, som bygde alle maskinene. Deretter ansatte jeg Rolf Døvle som også var fantastisk flink. Den gangen ble det produsert elementer i Finland, Nederland, og Sverige etter et opplegg fra sistnevnte.Vi valgte å produsere på en helt annen måte enn alle de andre og i dag er det bare «vårt» konsept som blir brukt.»

Han ble på generalforsamlingen til Larvik Industriforening på Grand hotell 24. november 1981 valgt som styremedlem.

Rett før julen 1982 unnfanget Wærnes idéen til en oppfinnelse, som ble hovednøkkelen til en utvidelse av virksomheten og dermed også av virksomheten. Det dreide seg om en spesiell metode for å kople sammen en aluminiumsprofil med en treprofil. Metoden ble beskrevet slik i en artikkel i Østlands-Posten 19. april 1983: «Aluminiumsprofilen blir tredd sammen med treprofilen i et spesielt spor, og hulrommet mellom de to profilene blir fylt med et plastskum. Dette skummet har en meget god isolerende virkning, men fordi det utvider seg når det størkner i hulrommet, «sveiser» det også de to profilene sammen. Man får dermed en kombi-profil som er meget velegnet til produksjon av bl.a. vindusrammer.»

APS Aluminium Profil Systemer AS lokaler på Hegdal. Foto: privat

APS Aluminium Profil Systemer A/S ga i 2006 en donasjon på NOK 200.000 til nytt orgel i Tjølling kirke.

En stor takk til Kåre Wærnes for supplerende opplysninger og for å ha stilt bilder til disposisjon.

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *