I onsdagens kommunestyremøte ble det lagt frem to meldinger fra administrasjonen om veien videre etter Brennpunkt avsløringen på Furuheim sykehjem. Meldingene kan du lese på linkene under.

Kommunedirektøren sendte 9 januar 2023 ut en melding hvor hun skriver blant annet dette: «Evalueringen skal gjennomføres av kommunens revisjonsteam med deltagelse fra kommuneadvokat kontoret.» Les hele meldingen her.

Kommunedirektør Gro Herheim har 25 januar 2023 sendt brev til Statsforvalter hvor hun på vegne av Larvik kommune ber om tilsyn på Furuheim sykehjem. Les brevet her.

I gårsdagens møte gikk medlem i Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Linda Marie Johnsen fra BedreLarvik på talerstolen for å kommentere disse to meldingene. Du kan høre hele kommentaren fra Johnsen her. 

Siden Linda Marie Johnsen ble stoppet av ordfører før hun fikk fortalt hele sitt budskap så har Bøkebloggen i dag kontaktet henne og fått tilsendt hele hennes tale. Les hennes tale under.

«I januar 2023 ble hele Norge rystet av det som kom frem i Brennpunkt serien «Omsorg bak lukkede dører».»

«Men hva er det man er så rystet over? Er det noen som ikke har fått med seg at vi har for mange pleietrengende og for få hender?»

«Dette vil ikke endre seg uansett hvor mange midler man overfører til eldreomsorgen pga velferdssamfunnets dilemmaer, men å BEHOLDE og REKRUTTERE disse hendene er noe av det viktigste kommunen kan gjøre fremover.»

«Til dagens kommunestyremøte er det kommet en melding fra kommunedirektøren hvor det blant annet står: «Kommunalsjef for helse og mestring og virksomhetsleder sykehjem har hatt fortløpende dialog med kommunedirektøren om behovet for umiddelbart, sammen med ansatte ved Furuheim, å iverksette nødvendige tiltak».»

«I Brennpunktdokumentaren fortalte Elisabeth Andersson om forhold som er uholdbare ved Furuheim sykehjem.» 

«På personalmøtet på Furuheim sykehjem før dokumentaren ble vist, hadde de ansatte fått refs og hadde forsvart seg med arbeidsmengde, dårlige pas. og sykepleieansvaret på hele huset. Da fikk de ansatte beskjed om å slutte å være negative, gå i seg selv og være positive, hvis ikke kunne de finne seg en annen jobb.»

«Det er så hårreisende å høre om at ansatte får slike beskjeder fra ledelsen. Spesielt med tanke på hvor viktig det er å beholde de hendene vi har.»

«Ifølge kommunedirektøren har vi gode varslingsrutiner i kommunen, men har vi gode nok måter å håndtere varslene som kommer inn?»

«Det er på høy tid å våkne før flere hender er borte. Vi trenger alle hendene vi har og vi må gjøre alt vi kan for å beholde de.»

«Så kjære ledere i Larvik kommune: HØR på de ansatte! Ta de på alvor! LÆR av det de sier og BEHOLD de ansatte.»

Til slutt ønsker jeg å si som flere andre folkevalgte fra utvalget for helse,omsorg og mestring:

«Kjære ansatte: VÅG å si fra sammen. Sammen er dere sterke. Det skulle bare mangle at dere ikke skal bli hørt og tatt på alvor. Det er nemlig dere som vet best hvor skoen trykker.»

Bøkebloggen har snakket med Johnsen nå i kveld og hun ønsker å tilføye dette også:

«Jeg ønsker også å si noe om at håndteringen fra Ordfører av det jeg sa i går, kan speile hvordan ansatte kan bli møtt i varslingssaker og at det må det bli slutt på. Alle har en ytringsfrihet uavhengig om det er dokumentert eller ikke og man bør ta ansatte på alvor. Det er jo ingen som ønsker å ta opp slike forhold uten grunn.»

«Kritikken om at jeg angriper ledelsen i kommunen er å ta fokuset bort fra intensjonen med talen: Gjør noe med hvordan varslere håndteres, hvis ikke mister kommunen flere hender i helse og omsorgssektoren.»

Bøkebloggen satte tidligere denne uken fokus på manglende  avviksrapportering og manglende dialog med pårørende. Les hele saken her. 

Bildene i saken er skjermdump fra larvik.kommune.no.

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *