Nå kan det se ut som om Tønsberg kommune har tatt ideen til Per Manvik og vi kan lese dette i Tønsberg Blad:

«I 1917 ervervet Tønsberg kommune en del fallrettigheter i Nummedalslågen ved Brufoss i Lardal kommune. Disse kan utnyttes til å skape vannkraft, og i 2014 ønsket Skagerak energi å kjøpe rettighetene fra kommunen.»

«I et bystyremøte anbefalte kommunedirektøren politikerne å gjennomføre et slikt salg, men Steinar Solum (Sp) foreslo på vegne av sitt eget parti og Frp at kommunen skulle beholde fallrettigheten inntil det eventuelt ble aktuelt å utnytte fallet på strekningen.»

«Solums forslag ble enstemmig vedtatt. Slik lød vedtaket: «Kommunen beholder fallrettigheten inntil det eventuelt blir aktuelt å utnytte fallet på strekningen».» Les hele saken i TB her.

«Bakgrunnen for at denne saken kommer opp nå i 2023, er at Utvalg for miljø, teknikk og næring og Utvalg for plan og bygg skal behandle saken «Alternativer for å fremme klimavennlig energiproduksjon gjennom arealplanlegging», henholdsvis på onsdag 15. februar og fredag 17. februar

«Men det mener altså Senterpartiet at det gjør. Thorvald Hillestad (Sp) vil fremme et alternativt forslag i Utvalg for miljø, teknikk og næring om at administrasjonen skal se nærmere på muligheten for å utnytte dette fossefallet.»

«Fallet er på cirka fem meter og middelvannføringen på stedet er cirka 40 kubikkmeter per sek, hvorav halvparten, cirka 20 kubikkmeter per sekund, tilhører kommunens fallrett.»

Saken ble behandlet i Utvalget for plan og bygg fredag 17 februar 2023 og utvalget stemte for at fallrettighetene skulle utredes.

Tillegg til innstillingen, foreslått av Thorvald Hillestad, Senterpartiet.

Det vises til Bystyresak 053/14. Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for å utnytte fallrettigheter Tønsberg kommune har ved Brufoss i Larvik kommune. Tønsberg kommune gjør opptak av ALLE politiske møter og du kan høre behandlingen av saken her. 

Bøkebloggen sendte i dag en mail til Per Manvik og informerte han om saken. Han svarte raskt opp og skrev følgende tilbake:

«-Det viser at Tønsberg Kommune tar energikrisa på alvor i motsetning til Larvik kommune som avfeide et lignende forslag for en stund siden !!»

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *