Skatt på stein er blant et av kravene fra grasrota i Arbeiderpartiet før landsmøtet som startar på torsdag.

I Larvik kommune har det i årevis vært hentet ut larvikitt fra fjellet og nå har Larvik Ap foreslått å innføre en kommunal grunnrenteskatt på uttak av stein. Forslaget har nå fått tilslutning fra fylkeslaget i Vestfold og Telemark.

«Norge har mye enestående natur, med unike kvaliteter. Naturen i landet vårt er på mange måter selve bærebjelken for velferden vår, gjennom viktige ressurser som generer tusenvis arbeidsplasser. Likevel er det viktig at disse ressursene og naturen blir forvaltet på en forsvarlig og bærekraftig måte.» 

«Arbeiderpartiet mener derfor det må bevilges en milliard i statsbudsjettet til bevaring av norsk naturmangfold. Kartleggingen av natur må styrkes og innen 2025 bør et økologisk grunnkart som vil gi viktig kunnskapsgrunnlag for forvaltning av areal ferdigstilles.»

«For å kartlegge arbeidet, bør regjeringen innføre helhetlige naturbudsjett og naturregnskap, som grunnlag for politiske beslutninger i fremtiden.» Les vedtaket fra fylkesårsmøtet i AP her.

Arbeiderpartiet vil:

  • At regjeringen innfører et helhetlig naturbudsjett og -regnskap innen 2024, og bevilger én milliard kroner til bevaring av norsk naturmangfold over statsbudsjettet.
  • At kartleggingen av norsk natur styrkes, og ferdigstille et økologisk grunnkart innen 2025. Øke målet om restaurering av ødelagt norsk natur til 20 % innen 2025.
  • Innføre en nasjonal ordning som gjør at utbygger som bygger ned skog, jord eller annen natur, må kompensere for det ved å restaurere natur med tilsvarende eller bedre økologisk verdi andre steder gjennom et såkalt naturbidrag.
  • Etablere «Naturkur» etter modell av «Klimakur», for å bidra til at Norge opprettholder et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand. Her er link til saken på NRK.

Det blir spennende å se om det blir flertall for dette forslaget. Mulig Larvik Høyre og Larvik FRP må støtte forslaget om skatt på stein i 2024 siden begge partiene går til valg med lovnader om å fjerne eiendomsskatten?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *