Bøkebloggen skrev saken om «Trives i Oslos nye demenslandsby» 20 juli.

Dronning Ingrids hage åpnet offisielt i våres, og det er det første sykehjemmet i Oslo som er laget med spesielt fokus på demens. Les en sak på Kommunal Rapport her. 

For å få plass må en ha demens, bo i Oslo, og også kunne ha glede av tilbudene som finnes her.

2 august 2023 kan vi lese et innlegg i Sykepleien skrevet av s

Paulus sykehjem har 92 langtidsplasser inkludert en skjermet avdeling for beboere med demenssykdom

Selnes skriver blant annet dette i innlegget sitt:

«Med dagens «bo hjemme så lenge man overlever»-strategi er vel svaret nei. I dag bor demenssyke hjemme og får tildelt langtids heldøgnsplass først når eller hvis de pårørende har blitt syke selv (av belastningen og ansvaret det innebærer å ta vare på en person med stor hjerneskade).»

«Demenssyke får tildelt heldøgnsplass når den demenssyke bor alene, er underernært, har snudd døgnet, vandrer i sentrum på natten, faller på isen med påfølgende hoftebrudd eller hodeskade, er i en akutt forvirringstilstand (les: psykose) grunnet infeksjon eller å ha lett etter mening i en fortvilende, uforståelig tilværelse, altfor lenge, alene.»

«Denne politikken er i ferd med å forplante seg oppover i omsorgsnivåene.»

«Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg jobber innen en skjermet liten enhet der hverdagen stort sett er god. Jeg har fantastiske, kompetente medarbeidere som jobber personrettet, individualisert og som kjenner hver enkelt pasient så godt at vi sammen unngår de store atferdsutfordringene.»

«Likevel har det knytt seg litt ekstra i magen når vi venter en ny pasient. For vi vet hvor dårlig denne pasienten potensielt kan være etter å ha bodd hjemme i en uforsvarlig tilværelse så alt, altfor lenge.»

«Men hva om pasienten kunne fått lov til å gjøre denne flytteprosessen litt tidligere i sykdomsforløpet? Mens hen fortsatt var kapabel til å forstå overganger, sette egne ord på utfordringer og ressurser og til å skape relasjoner? Hadde vi sett like mange nevropsykiatriske symptomer da?»

«Dette er mitt håp for eldreomsorgen og mitt eneste forslag til å redde et korthus som er i ferd med å klappe sammen. Lag flere tilpassede sykehjemsplasser, dagtilbud og boformer der demenssyke kan flytte og være med å forme sin hverdag mens de enda kan forstå den selv.» Les hele innlegget på Sykepleien her.

Håper at alle politikere setter fokus på dette i valgkampen.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *