Etter at Bøkebloggen publisert saken «Er det slik syke og gamle skal bli behandlet på målstreken?» 12 august 2023 sendte vi en mail til alle 1.kandidatene i de 14 partiene som har fått godkjent sine valglister i Larvik kommune. I tillegg sendte vi også mailen til Per Manvik som har ment mye om helse og omsorg de siste 30 årene i Larvik.

God morgen!

«Hvilket av de politiske partiene i Larvik har satt mest fokus på helse og omsorg nå en måned før valget?»

Ser at mange av partiene har startet valgkampen og setter fokus på forskjellige saker i video snutter. Savner fokus på helse omsorg etter all støyen som har vært de siste årene i Larvik kommune.

Dagens sak på Bøkebloggen har etter en time engasjert innbyggerne. Flott om noen politikere kan komme med svar på spørsmålet i saken!

Ha en fin helg og lykke til med valgkampen ! ☺

Ingen har svart opp før vi i dag fikk en hyggelig mail fra Knut Olav Omholt som er 1. kandidat på  Senterpartiets liste. Han ønsket at Bøkebloggen publiserte dette og det gjør vi selvfølgelig. Les hele Omholts mail merket grønt under.

«2.august i år fikk jeg etter eget ønske anledning til å «hospitere» hos hjemmetjenesten med utgangspunkt på Furuheim.  Jeg var med en sykepleier rundt til 5 hjemmeboende pasienter på Nanset.  Dette var mennesker som på forhånd hadde samtykket til at jeg som folkevalgt kunne være med og møte dem.  Hensikten med å være med var å få et bedre innblikk i denne delen av Larvik kommunes helse og omsorgstjenester.

Hva jeg konkret opplevde har jeg selvfølgelig taushetsplikt om, men på generelt grunnlag kan jeg si at hos dem jeg møtte ble det uttrykt stor takknemmelighet til hjemmetjenesten og ikke minst pleierne personlig.

Det som gikk igjen, men som kom, av ting de ønsket kunne bli bedre var at de ønsket færre å forholde seg til.

For meg ble dette en lærerik formiddag.

Jeg fikk også være med på rapport, og så hvor avansert systemet egentlig er for at alle skal få det stellet de skal pluss rett medisin til rett tid.  Her gjelder det å holde tunga rett i munnen!

– Senterpartiets program for kommunevalget i Larvik står det bl.a.:

– gode helse- og omsorgstjenester i hele kommunen

– styrke forbyggende arbeid innen psykisk helse

– jobbe for døgnbemannede boliger

( dette er et tiltak vi mener kan avhjelpe endel, som en «mellomstasjon» mellom å bo hjemme og plass på sykehjem)

– tilrettelegge for økt kompetanse innen helsefagene

-øke bemanningen i hjemmebaserte tjenester

Så er det slik at de økonomiske ressursene kommunen rår over er som alle vet begrensa, både med og uten eiendomsskatt.  Men en god eldreomsorg er viktig, og et økende antall eldre pleietrengende i vår kommune har gjort at vi ser det som nødvendig med inntekter fra eiendomsskatt for å kunne klare å løse oppgaver som allerede er vedtatt og nye som må komme.

Til slutt vil vi gjerne peke på hvor viktig det er med en tillitsbasert ledelse i hjemmetjeneste. Det er mulig å gjøre feil, og feil må møtes på en god måte fra overordnede.

En ting jeg la merke til som svært positivt på min formiddag i hjemmetjenesten var at pleierne har en kultur for å ringe hverandre når de er ferdig med egen liste.  Hvis en eller flere har blitt forsinka eller har flere pasienter igjen, så hjelper de hverandre.  Da unngår en at noen spiser lunsj, mens andre jobber. Det er med på å skape et godt arbeidsmiljø, og forhindrer noen av de svarene som forfatteren av sakene fra Hamar og Oslo synes å ha opplevd.

Knut Olav Omholt
Senterpartiet

Bøkebloggen sender en stor takk til Omholt som er den eneste kandidaten som foreløpig kan fortelle oss om at partiet sitt setter fokus på helse og omsorg.

Les også saken hvor  Knut Olav Omholt svarte opp på 20 spørsmål 14 mai 2023. Les saken, «Ordførerkandidat Knut Olav Omholt svarer opp 20 aktuelle spørsmål før valget.»

Og til dere andre 1.kandidater så er det fortsatt muligheter til å fortelle Larviks innbyggere hva dere fokuserer på i valgkampen!

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *