Kirsten Erlandsen er nominert på 2. plass for Larvik Industri og Næringsparti til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hennes.

1) Kirsten Erlandsen, du er styreleder for Larvik Industri og Næringsparti samt partiets andrekandidat ved kommunevalget 2023. Du er 61 år og bosatt i Stavern. Kan du fortelle litt mer om deg selv? Hvor er du født? Er du gift? Hvilket yrke har du?

Jeg er født og oppvokst i Oslo. Flyttet til Stavern i 1985 og har aldri angret på det. Jeg er singel og har to voksne gutter, en bor i Stavern og en i  Vardø. Jeg er desverre uføretrygdet men sånn er det.  Leser mye og liker å strikke.

2) Har du en politisk bakgrunn, og har du vært medlem av et annet politisk parti tidligere?

Jeg har aldri vært med i politikken før. Aldri vært medlem av noe politisk parti heller.

3) Ifølge valgbarometeret ligger dere an til å få inn representanter i Larvik kommunestyre. Hvor mange representanter tror du dere får inn? Hva tror du at denne fremgangen skyldes, og kom den uventet? 

Tror nok vi får inn to eller tre representanter i Larvik kommunestyre. Fremgangen skyldes nok at folk flest er lei av hvordan landet vårt styres. De ser også at Høyre og Arbeiderpartiet har blitt ganske like. At vi skulle få så stor fremgang er faktisk ganske overveldende. Vi har straks 12 500 betalende medlemmer.

4) Hva tror du vil skje med kjøpet av Torget 1? Blir dette kommunens nye rådhus eller blir det videresolgt med et stort tap?

Tror nok at kommunen må selge det videre. Det vil koste alt for mye å restaurere.

5) Et Facebook-medlem har bemerket at det er en ganske høy snittalder på de fleste medlemmene på valglista. Betyr det at Larvik Industri og Næringsparti først og fremst henvender seg til eldre velgere? Er det ikke viktig for et nytt parti å fenge oppmerksomheten til de yngre velgerne?

Vi henvender oss til alle folk vi, både yngre og eldre. Vi begynner også å få med oss yngre folk nå. Det er jo litt vanskelig å få med yngre når man ikke er så kjent

6) Det samme medlemmet har også bemerket at det blant 15 personer på valglista er det bare to kvinner. Betyr det at Larvik Industri og Næringsparti ikke bryr seg om kvinnerelaterte saker?

Jo vi bryr oss om å få med flere kvinner. Fikk et nytt kvinnelig styremedlem denne uka men hun står ikke på lista. meldte seg inn for sent til det. Vi tar i mot flere kvinner men det synes litt vanskelig fram til nå. Vi har også fått med oss helsepartiet inn i Inp. Så nå har vi en helsepolitikk som kan måle seg med hvem det skal være.

7) Industri- og Næringspartiet, appellerer det til de på gulvet, eller de i ledelsen?

Tror vi appellerer både til de på gulvet og i ledelsen.

8) Partiet plasserer seg selv i det politiske sentrum. INP har ingen uttalt ideologi, men har kalt seg et sentrumsorientert moderat parti med verdier fra både høyre- og venstresiden i det politiske landskapet. Hvilke partier vil dere samarbeide med, og hvilke partier vil dere ikke samarbeide med?

Diskusjonen om samarbeidspartnere skal vi ta når valgresultatet foreligger. Vi vil ikke binde oss til noen partier på forhånd, men vil sørge for å få størst mulig gjennomslag for vår politikk.

9) INP ønsker reversere innstrammingene i abortloven som ble vedtatt mot folkeflertallet sommeren 2019. INP vil støtte en utvidelse av retten til selvbestemt abort til uke 18. Det setter vel begrensninger for et samarbeid med KrF?

Dette fant jeg ikke noe om i programmet vårt, så dette vet jeg lite om.

10) Ifølge partiprogrammet er INP Norges mest distriktsvennlige politiske parti. Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres. Dere går imot å sentralisere lokalsykehus, tingretten, NAV og skattekontorene. Her konkurrerer dere jo sterkt med Senterpartiet. De velgerne som er opptatt av en distriktsvennlig politikk og desentralisering, hvorfor skal de stemme på INP framfor SP?

Vi kan jo ikke fortelle velgerne at de skal stemme Inp bare pga de punktene som sammenfaller med Sp s program, men vårt totale program. Vi har også sammenfallende programpunkter med andre partier men det er vår totale programpakke som skal være det folk stemmer på. Det har de allerede gjort i stort antall.

11) Partiet legger «sunn fornuft», demokrati, rettferdighet og utvikling av norsk næring til grunn for sin politikk. Partiet er motstander av norsk EU-medlemskap, EØS-avtalen, vindkraft og elektrifisering av sokkelen. Det vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. INP er imot en hver form for privatisering av Equinor. INP vil blant annet arbeide for å hindre en begrensning av olje- og gassnæringen og for bedre rammevilkår for næringslivet generelt. FrP er mot norsk EU-medlemskap, men for EØS-avtalen. Her kan dere kanskje kapre velgere fra FrP?

Det norske folk har to ganger sagt NEI til norsk EU medlemskap. Men så har våre regjeringer skaffet oss EØS avtalen. Det innebærer at vi innfører alt av EU direktiver uten at vi kan bestemme hvordan direktivene skal se ut. Norge er fremdeles et EFTA land, tilknyttet Eu med en økonomisk avtale( EØS avtalen). Hvis EØS avtalen sies opp er vi fremdeles et EFTA land og har handelsavtaler med 40 land. Dessuten har vi produkter i Norge som er meget interessante for EU bla olje, gass, fisk og energi. Vi må bare ha kontroll over vår egen energi først. Dvs vi må ut av Acer.

12) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil INP gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere? INP ønsker jo en sterk satsing på nyindustrialisering. Hva slags nyindustrialisering kan bli aktuelt for Larvik?

Først og fremst må vi ta vare på de bedriftene som er her. Ikke minst må bedriftene kunne overleve med energipriser som er lave og forutsigbare. Larvik har en perfekt plassering for eksportbedrifter pga sin nærhet til Europa via sjøveien. Produsenter av varer som er av noe størrelse og ellers vil ha behov for mye transport enten med bil eller jernbane vil være bedrifter som passer bra i Larvik. Dessuten kan teknologibedrifter passe bra, vi har feks Abax.

13) Er det ikke viktig for INP å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet på jernbanestasjon i Kongegata i dag?

Prosessen med jernbanestasjon i Kongegata startet lenge før Inp kom på banen i Larvik som politisk parti. Vi i Inp savner en mer fremtidsrettet plan fra våre styrende organer. Hvilken strategi har de  for jernbanen i Vestfold/ Telemark og for den saks skyld også i Norge. Hvis jernbanen skal være en effektiv reise og transportmulighet for fremtiden, må ikke hovedbanene gå innom alle «melkeramper», men korteste og raskeste vei mellom tilkoblinspunkter for fordelingstrafikk.  I Inp sitt bilde passer derfor ikke jernbanestasjon i Kongegata inn.

14) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. INP ønsker å overføre alle helse- og omsorgstjenester og eldrepleie til fylkeskommunens ansvarsområde. Formålet er å ha en statlig kontroll på at hver enkelt kommune innehar nødvendige ressurser og tilgjengelige akuttplasser. Vil det føre til en bedre eldreomsorg? Vil det føre til at for eksempel helse- og omsorgsetaten i Larvik blir lagt ned? Deres forslag innebærer jo ikke konsekvenser for ledelsen ved de sykehjemmene som er gjenstand for kritikk.

15) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

16) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Synes det er lurt å bevare der en kan og det er hensiktsmessig. Det er mange flotte eldre bygninger, vi taper noe av sjela vår hvis alt gammelt skal rives. Mye av det som bygges i dag er omtrent helt likt fra by til by.

17) Tror du INP vil få mange stemmer fra velgere i Stavern?

Ja det tror jeg vi får.

18) Hva er INPs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Det må jeg være så ærlig å si at det har jeg ikke fått satt meg ordentlig inn i enda. Tiden er litt knapp om dagen.

19) Hvor bør biblioteket i Larvik ligge?

Biblioteket bør ligge der det var før brannen. Et flott område det var hyggelig å dra til. Kort vei fra kollektivtransport både for barn og voksne. Dessuten god parkering for de som trenger det.

20) Hva er dine beste, og hva er dine verste egenskaper?

Tja, si det du. Har både gode og dårlige sider som alle andre vil jeg tro.

Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

GODT VALG Og bruk stemmen din, det er det viktigste.

Bøkebloggen takker Kirsten Erlandsen for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *