Stemmene er talt! Jeg er ikke begeistra for det «blå» flertallet i Larvik! Lever godt med at jeg er i mindretall. Likevel; for meg er det god grunn til å gratulere H og FrP med resultatet. Sterk økt tilslutning! KrF på «stedet hvil». Sammen representerer de et flertall vi alle, også kommunens ansatte, må leve med de neste 4 år! Slik er demokratiet!

Hva er alternativet? I disse dager, 50 år siden Pinoches kupp i Chile. Jeg var litt progressiv student da. Og Ungarn i 56, Tsjekkoslovakia i 68. For ikke å snakke om dagens Kina og Nord-Korea. Heller ikke våre naboer i Baltikum, og hva de opplevde i Sovjet-tida? Jeg har vært i alle de baltiske statene, i Litauen flere ganger, som politiker fra Vestfold. Med gru tenker jeg på hva «diktatorene/systemet» gjorde med folk som «mente noe annet», og turte å uttrykke det. Jeg har sett fangecellene i Vilnius, brukt helt fram til slutten av 80-åra, i mi voksne tid! For ikke å snakke om vår nabo Russland, som nå kan sammenlignes med Hitler-Tyskland. Hitler førte lettvint et «svakt demokrati» over til reint diktatur. Mine foreldre, mine eldste søsken, naboer, hele Norge, og millioner av andre, fikk merke det. Millioner av døde og skadde. Politisk historie er viktig! Globalt, nasjonalt og lokalt! På nytt: Også lokalt!

Vi er heldige i Norge! Finnes ikke noe bedre system enn demokratiet, sjøl om det, for å sikre medvirkning, gir lang saksbehandlingstid, og negative svar på personlige søknader. Takk til Larviks tidligere ordfører, Johan Sverdrup fra Venstre, i 1884, parlamentarismens far! Med det nye blå flertallet, skal det bli endring ifølge FrP, H og KrF. Symbolet er «JA»-kommune – på det meste! Hvilke motiver velgerne har hatt, skal jeg ikke utfordre. Verre var det i 90-åra, da Aps Thorbjørn Berntsen, respektert statsråd, jeg møtte han flere ganger som lokalpolitiker, som etter Ap’ nedgang, og FrP’s framgang uttalte: «Vi må velge oss et nytt folk»! Ironi, men nei, innbyggerne bestemmer! Men med 40 % som ikke stemmer, det utfordrer demokratiets eksistens!

Vi må akseptere innbyggernes valg. Vi andre 60 % får de politikere vi velger. Om vår tillit til dem blir borte kort tid etter valget, må vi vente i 4 år før vi kan velge på nytt. «Artig» å se hvor mange som valgte annerledes denne gang. Jeg var en av dem. Slike endringer er jo demokratiets grunnlag der valg avholdes!

Og Gulla Løken blir sikkert en ansvarlig ordfører. Lenge før ho inntar ordførerstolen vil ho ha «adoptert» sin forgjenger, Erik Bringedal, sine verdier. Være førsteperson for Larvik kommune, ikke for Larvik H – eller FrP og KrF. Bringedal måtte jo noen ganger sette Gulla Løken «på plass». Så moderate ho seg. Bra! Egen «tyngdekraft» inn i rollen som ordfører! Ho vil funke bra! Men ho vil åpenbart, fortere enn fort, få utfordringene i fanget:

1. Gulla Løken, eller andre i Høyre, svarte aldri reelt, i valgkampen, til tross for utfordringer fra flere hold, om hvordan H skal erstatte vedtatt eiendomsskatt i kommunens økonomiplan. Lovlig å sitte «helt stille i båten», men kommer det en «BLÅ mandag»? Men ho skal ha honnør for at «det trengs tid og prosess». Bra sagt! Og «ikke ordne dagen etter valget»! Verre er det med kommunens kommende varaordfører, Gina Johnsen fra FrP, som på ØP’s valgvake sa omtrent følgende: «Det er opp til Kommunedirektøren»! (Om eiendomsskatten). Utrolig! Var ho feilsitert? Seriøs politiker?

Skal ansatte Gro Herheim svare for FrP’s valgløfte, fordi FrP er i flertall? Nei, slik fungerer ikke formannskapsmodellen. Gina Johnsen blir jo et ekko av Per Manvik: Han har i over 20 år hevda at når noe går «galt/ikke passer FrP», ja da er det Kom.direktørens skyld! Artig å følge dette fram til behandling av økonomiplanen 24 – 27, i desember. «Eiendomsskatten skal avvikles med gang», sa FrP i sin annonse på ØP-nett. Hvor enkelt? Tilsvarende REMA 1000? Kom.direktøren har plikt, ifølge loven, å legge fram forslag til økonomiplan i balanse. Ofte med ubehagelige kutt, og økte ubehagelige inntekter, som politikere ikke ønsker. Har sjøl erfart det i egen tid som lokalpolitiker. Etter Kom.direktørens forslag har nå H, FrP og KrF, det reelle, eneste, politiske ansvar for endringene av øk.planen, slik de ønsker den vedtatt. Min spådom er fortsatt:

De greier ikke å kutte ut eiendomsskatten. Det vil i så fall ramme kommunens tjenester så negativt at verken H, Frp eller KrF ønsker det. Deres velgergrunnlag blir jo da borte. Det vil de snart erkjenne. Et budsjett har alltid to sider; ikke bare økte kostbare tjenester! Uhyre vrien/vanskelig balansegang! Å kutte 20, 40 eller 100 stillinger i administrasjon, er jo mer tru enn realitet. Og de kan jo ikke gripe inn i Kom.direktørens fullmakt, å vedta kutt i enkelte stillinger! Men tenkte de alvorlig på det i valgkampen, og under rusen på valgvaken? Neppe! Redaktørens artikkel få timer etter grovtellinga, med utfordring til flertallet om eiendomsskatten, vesentlig for å provosere, gir jo partiene en skikkelig utfordring! Og jeg regner med at redaktøren kontinuerlig følger det opp! Eller skal ØP beskytte dem, mot seg sjøl?

Kommunedirektørens ansvar går ikke lenger enn å legge fram et forslag i balanse, uavhengig av den politiske «makta». Tidligere rådmann, Einar Gaustad, «måtte gå», etter press fra FrP, fordi han la fram forslag om eiendomsskatt 2 år etter hverandre, snart 20 år siden. Husker vi «morn da Einar», fra FrP’s valgbrosjyre? En inntekt FrP ikke ville ha. Og så aksjonerte et knapt flertall mot rådmannen! Ubegrunna «oppsigelse», regissert av nåværende NAV-sjef, da kom.politiker fra FrP, politisk kollega, seinere statsråd; Anders Anundsen. Skal vi lære av historien? Men FrP kan, med vedtatt flertall, be om Kom.direktørens vurdering av alternative forslag, hvis det er tid for det innen nyttår. Men det krever jo arbeid/utredninger av «de byråkratene», som FrP og altfor mange kommentatorer på ØP-nett, vil ha oppsagt!

Og sist; da H, FrP og KrP sammen hadde flertall i Larvik, 03 – 07, havna Larvik rett inn på Statens ROBEK-liste, pga. uansvarlig økonomistyring! Statlig kontroll av budsjett/økonomiplan. Intet å skryte av, og sikkert ubehagelig å bli minnet på nå for de 3 partiene. Nye sentrale politikere nå, bortsett fra Per Manvik. Imidlertid: Jeg trur Høyre og Gulla Løken blir så ansvarlige at gjentakelse unngås!

2. Enda vanskeligere blir det for Gulla Løken, når de tre partiene har uttalt at kommunen skal bli en «JA-kommune» knytta til plan- og byggesak. Floskelen er jo grei, men har de sjøl forstått hva de har markedsført, spesielt anført av FrP og «Kristelig Fremskrittsparti»? Neppe! Plan-/brannloven krever uhyre grundighet, ikke noe kvikkfiks! Og de negative omtalte «byråkratene» må bruke mye arbeidskraft og andre ressurser for å gjøre sin lovpålagte plikt om utredning! Krav om grundige seriøse forslag fra utbygger. Men mange forslag som sendes inn til plan- og byggesak, er jo «uferdige». Nye tidkrevende runder! Krav om høring, demokratisk medvirkning (ref. innledninga her), lovpålagt antall uker, tid knytta til politisk behandling. Så evt. statlige innsigelser og megling. De kravene kan ikke FrP, med H og KrF på slep, overse i Planutvalget og i Kom.styret. Dette burde jo FrP’s Per Manvik ha lært, etter nærmere 30 år i Kom.styret, og som tidligere leder av Planutvalget! Loven er nødvendigvis ikke bare «JA», men krever grundig, seriøs behandling, som sikkerhet for de øvrige innbyggere! De samme innbyggerne som Sylvi Listhaug sier skal ha sikkerhet og frihet. Noen ganger blir det selvfølgelig NEI. Men FrP vil gjerne si «JA» likevel. «Det enkle er det beste». Nei, lokalpolitikk er mer komplisert, knytta bl.a. til lovverk som også FrP har støtta i Stortinget! Arealplanen er til for kommunen, ikke for grunneieres ønske om å omdisponere LNF-områder med kortsiktig økonomisk gevinst for nåværende generasjon!

Dette blir Gulla Løkens store utfordring. Per Manvik blir selvfølgelig leder av Planutvalget nå. Og med Olaf Holm fra «Kristelig Fremskrittsparti» som nestleder? Demokratisk det! Manvik ønska ledervervet også i 2019. Jeg var medlem i forhandlingene da, og lyktes med nei til han, ja til Offenberg! «Og slik blei det»! Men to ganger, de siste to ukene i valgkampen, ref. ØP, har Manvik i formell politisk funksjon dokumentert at han, etter snart 30 år, fortsatt ikke har forstått sin rolle som arbeidsgiver for en kommunal organisasjon med mer enn 3.000 ansatte. Beklager Manvik; men kommunevalg er også personvalg. Det har jeg erfart med «slengere» allerede i 1991, ref. Kvelde-geriljaen, og ved seinere valg. Først «sa Manvik opp», i ØP, Kom.direktøren knytta til sak om eiendomsselskap, korrekt kritisert av Bringedal. Deretter beskylder han Kom.direktøren (les: god saksbehandler, Kjetil Fevik) for korrupsjon i form.skapet! Uhørt fra en arbeidsgiver!

Jeg håper Gulla Løken, H, KrF og FrP, og ryddige Bringedal, tenker på dette FØR konstitueringa! Konkret tenker jeg særlig på de ansatte i plan- og byggesaksavdelingen. De bør beskyttes, mot forventa usaklige angrep fra arbeidsgiver, slik at gode ansatte ikke sier opp jobben pga. H’s valg av samarbeidspartner! Ikke minst pga. fokuset på «JA-kommune», og «rask saksbehandling»! For enkelt!

Fortsatt flagget opp for lokaldemokratiet! Og lykke til – til flertallet! Jeg regner med at mindretallet, viser forskjell de neste 4 år! Beklager; R.B. Holm har litt rett. Korte innlegg er best! Men av og til trengs argumenter/dokumentasjon og sammenhenger! REMA-1000 har ikke alltid rett om at «det enkle er best». Ofte leses da bare overskrifter, og velgerne stemmer ut fra det. Politikk er blitt veldig komplisert i vår tid, bl.a. pga. lovverk knytta til medvirkning, som også Høyre støtter. De viktigste adressatene til dette innlegget trur jeg vil lese det! Om de fortsatt vil «sitte stille i båten», forstår jeg godt! Men det kommer en politisk hverdag! Fallhøyden kan bli stor – for Gulla Løken, Gina Johnsen, Per Manvik, og H, FrP og KrF!

Likevel; jeg håper det beste for Larvik, ikke bare for en enkelt søker eller grunneier!

Øyvind Hunskaar.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *