Bøkebloggen skrev saken «Statsforvalteren har nå kommet med et nytt infoskriv om søppelhåndtering i Stavern» 15 juni 2023 Les saken her. 

Nå viser det seg at det store prosjektet til Eiendomsanering AS fortsatt ikke er godkjent i Larvik kommune.

27 september har prosjektutvikler Alexander R. Sundsten sendt en krass mail til byggesakssjef Cathrine Wærvågen hvor han skriver blant annet dette:

«-Nå er vår tålmodighet slutt med maktmisbruket og feilbehandlingen til Larvik kommune i behandlingen av prosjektet Risøyhavna.»

«-Siden 2019 har dere konsekvent sett bort fra våre konsulenters dokumentasjon og trenert både plansak og nå byggesaken ved å leie inn eksterne konsulenter som ønsker å stille krav som er langt fra vanlig praksis og hensikten med regelverket og veiledere. Når dere samtidig forskjellsbehandler oss så til de grader fra hva dere stiller av krav til ikke bare andre tiltakshavere, men også til dere selv på samme deponiet så er dette alvorlig. I tillegg så utløser deres tilbakemelding strengere krav enn bestemmelsene legger opp til. At dere kan med viten og vilje ser bort fra samtlige lover dere har å forholde dere til gjør ikke saken bedre.» Les hele mailen fra Sundsten her, Risøyhavna – mail fra Sundsten  sept 2023.

Leder i Planutvalget Marie Offenberg har også fått denne mailen og hun svarer opp umiddelbart og skriver blant annet dette:

«-Mikael Nielsen er den som har skrevet veilederen det henvises til, og regnes som den fremste eksperten i denne type saker. Jeg er bekymret over det han fremfører – se under i rødt. Vi står nå i fare for å bli saksøkt og Sundsten er tydelig på at de øyeblikkelig går til ØP. Kan vi bidra til å unngå den type «støy»?»

«-Jeg forstår at dette er en krevende sak, men som ombud i min rolle må jeg si meg enig med tiltakshaver i at tidsbruken her er uheldig, tatt i betraktning at de trenger å komme i gang så snart som mulig på grunn av tidsvinduet oktober – april for fjerning av masser.»

«-De mener at Larvik kommune har langt strengere krav enn veilederen sier, at kommunen ikke vil være i dialog med tiltakshaver, at kommunen ikke har tillit til tiltakshavers konsulenter og at det stilles helt andre krav til dem enn til alt annet som har blitt bygd og skal bygges på Risøya. Dette høres for meg ut som det motsatte av det vi som kommune ønsker å bli oppfattet som.» Les hele mailen fra Offenberg her, Risøyhavna – mail fra Offenberg  sept 2023.

Byggesakssjef Cathrine Wærvågen svarer allerede samme dagen opp både Offenberg og Sundsten og skriver blant annet dette:

«-Viser til mail sendt 26.09 fra Marie Offenberg og 27.09 fra Alexander Sundsten, der dere etterspør status og videre fremdrift i søknad om rammetillatelse for Risøyhavna.»

«-Vi synes det er leit at dere mener vi bedriver maktmisbruk, har skjult dagsorden og feilbehandler. Kommunedirektøren har ingen skjult agenda, og er opptatt av at dere får realisert prosjektet i tråd med vedtatt reguleringsplan.»

«-Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene i de siste dagers korrespondanse, og opplever beskyldningene som alvorlige. I fremtidig dialog er det viktig at vi holder en konstruktiv tone slik at vi alle bruker energien på å sikre fremdrift i saken.» Les hele mailen fra Wærvågen her, Risøyhavna – mail fra Wærvågen 27 sept 2023

Det blir spennende å se den videre behandling i denne saken. Blir det nye politikere i Planutvalget som får saken på sitt bord i løpet av høsten?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.