Bøkebloggen har tidligere skrevet flere saken om gamle søppelfyllinger i Stavern. Siste saken fra 15 juni 2023 «Statsforvalteren har nå kommet med et nytt infoskriv om søppelhåndtering i Stavern» kan du lese her.

Vi har nå på nytt blitt kontaktet av flere innbyggere i Stavern om hvordan Norconsult AS som ansvarlig søker har fulgt opp søppelhåndteringen ved bygging på Steinrevet 20.

Norconsult AS levert inn en tiltaksplan for forurensede masser. I planen så står det følgende om rapportering:

«Entreprenør er ansvarlig for at det blir utarbeidet sluttrapport fra tiltaket, med beskrivelser og dokumentasjon av hvordan masser ble avgrenset, håndtert og eventuelle sluttprøver håndtert og analysert. Sluttrapporten skal leveres kommunen senest 3 med etter at tiltakene er avsluttet, og forurensningssituasjonen skal innrapporteres til Klima- og forurensingsdirektoratets grunnforurensingsdataabase.» 

Her er tiltaksplanen som ble levert inn i 2016 i forbindelse med søknadsprosessen, Steinrevet 20 Tiltaksplan forurensede masser.

Larvik kommune er nå i 2023 kontaktet for å få innsyn i denne sluttrapporten. Dette svarer kommunen:

«Byggeprosjektet er fremdeles ikke fullført siden rammetillatelse ble gitt i 2017. Sluttrapporten skal ikke sendes inn til kommunen før tiltakene er avsluttet. Da alle bygg i prosjektet ikke er oppført enda, har kommunen ikke mottatt noen sluttrapport fra entreprenør. Entrepenøren er også ansvarlig for innrapportering av forurensningssituasjonen til Klima og forurensningsdirektoratets grunnforurensningsdatabase og dette foreligger i samband med sluttrapport.» Her er hele svaret fra Larvik kommune til styret i nærmeste borettslag, Steinrevet 20 Sluttrapport ikke klar.

Betyr dette at Larvik kommune kun har gitt midlertidig brukstillatelse og at prosjektet mangler ferdigattest?

Bøkebloggen har derfor sendt saken over til påtroppende leder av kontrollutvalget Hallstein Bast for å få hans kommentar til dette. Som kjent så har han tidligere vært ansatt som byggesakssjef i Skien kommune.

Hallstein Bast har svart oss opp og skriver følgende korte kommentar:

«-Nå blir det i tidligste laget å kunne uttale meg som medlem/leder av kontrollutvalget, men det kan virke naturlig å be om innsikt i kommunens rolle og oppfølging av denne saken.»

Da er det bare å vente på at det nye kontrollutvalget er på plass i løpet av oktober.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.