Bøkebloggen skrev 16 september 2023 «Larvik kommune bekreftet fredag at 27 pasienter flyttes til Nygård sykehjem i Sandefjord.» Les hele saken her. 

Tirsdag 17 oktober 2023 ble det publisert en kronikk i Fædrelandsvennen av Helge Sten Thorbjørnsen. Han setter fokus på det at gamle skal bo lengst mulig hjemme.

Her er litt av det som er skrevet i saken 17 oktober og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

-At de fleste eldre vil bo hjemme lengst mulig, har blitt en nesten uangripelig sannhet for våre politikere når det gjelder eldres oppholdssted siste del av livet.

-Men det er en sannhet med store modifikasjoner. Påstanden er både unyansert, ureflektert og nedlatende. For hvor mange er de fleste? Over 50 prosent? Og hvor lenge er lengst mulig? Og hvem definerer lengst mulig?

-Men hva er alternativet til å bo lengst mulig hjemme? Hvilke valg har de? Et eller annet sykehjem av svært varierende kvalitet? Hvis det finnes et reelt valg, så er selvsagt standarden og kvaliteten på eventuelle alternativ til hjemmet også medvirkende på hva man velger. Om de vil bo lengst mulig hjemme, eller ikke.

-På samme måte som at de fleste eller alle eldre ønsker å bo hjemme, så er det kun ord uten innhold. Reell valgfrihet med definisjonsmakt, derimot, er nok noe de fleste eldre ønsker. Gode alternativ til hjemmet kan føre til friskere eldre, mindre ensomhet og færre selvmord. Men det koster. Men det gjør også valgfrihet når det gjelder skole og sykehus. Les hele kronikken i Fædrelandsvennen her. 

Sitat slutt.

Larvik kommune har også behov for nye og flere sykehjemsplasser. I går ble varaordfører Gina Johnsen fra FRP valg som ny leder i hovedutvalg for helse, omsorg og mestring for valgperioden 2023-2027.

Bøkebloggen utfordret Gina Johnsen med 20 spørsmål før valget i høst og du kan lese svarene hennes her.

Vi merker oss spesielt siste setning i svaret hennes på spørsmål 2: «-Jeg kan love at vi vil ha et spesielt fokus på  verdig og trygg eldreomsorg».

Håper at Gina Johnsen nå med sin erfaring som ansatt i helse og omsorg i Larvik kommune vet hva som må til for at eldreomsorgene i Larvik skal skinne i løpet de neste årene.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.