Bøkebloggen skrev 3 oktober 2023 saken «Er Sundstens tålmodighet nå slutt med maktmisbruket og feilbehandlingen til Larvik kommune?» Les saken her.

Nå viser det seg at saken fortsatt ikke er løst og 20 oktober 2023 har styreleder og utbygger Sverre Sundsten sendt en ny mail til Larvik kommune. Denne gangen med kopi til deler av det nye Planutvalget, dvs leder Per Manvik, nestleder Olaf Holm og medlem Marie Offenberg. I tillegg så har også kommunalsjef for verdiskaping og stedsutvikling Kristine Borvik fått kopi av mailen.

Sundsten skriver blant annet dette i mailen:

«-Vi har i lang tid bedt Larvik Kommune å få til et møte mellom våre konsulenter og Norconsults representant. Vi har også forspurt om våre konsulenter kunne få lov til å møte Norconsult for å diskutere saken. Dette har Larvik Kommune nektet og sågar gitt Norconsult munnkurv. Tiltaksplanen kunne sikkert vært utferdiget og løst for lenge siden dersom kommunen hadde tillatt en slik kommunikasjon mellom konsulentene.»

«-Vi finner det videre helt meningsløst at Larvik Kommune forlanger at vi skal fjerne alle masser innenfor vårt planområde, når statsforvalteren i sin tillatelse til tiltak i strandsonen legger opp til at vi kan gjenbruke/tilbakefylle masser avbåde klasse 2 og 3. Forstå det den som kan.»

«-Grunnet tidsvinduet, som kommunen kjenner til, er det yderst viktig at vi kommer i gang med arbeidene den 1.11.23.» Les hele mailen her, 20 okt 2023 mail til LK.

Til info så sendte ansvarlig søker Spir Arkitekter AS på vegne av utbygger Eiendomsanering AS inn rammesøknad 7 september 2022. Det vil si at behandlingstiden tiden så langt har vært over 13 mnd. Du kan se hele saksbehandlingen hos Larvik kommune her. 

I denne saken i Risøyhavna så har Larvik kommune leid inn Norconsult AS som konsulent for å sette fokus på søppel håndteringen på gamle søppelfyllinger i Stavern. Og til info så er det også Norconsult AS som har stått som ansvarlig søker i det mye omtalte prosjektet i Steinrevet 20. Les sak om dette her.

Det blir spennende å se den videre behandling i begge disse to sakene. Blir det nye politikere i Planutvalget som får saken på sitt bord i møtet 31 oktober 2023?

Vi  har  sendt hele saken til ny leder i PU Per Manvik for en kommentar før publisering. Han har ennå ikke svarte oss opp, men vi oppdaterer saken hvis han kommer med en kommentar.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.