NRK hadde 27 oktober 2023 en artikkel om et sykehjem som ikke hadde brukt vikarbyrå på 20 år. .

I 2022 brukte norske helseforetak nærmare 3,6 milliardar kroner på sykepleiervikarer. Over 2,6 milliarder kroner var brukt i kommunene.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

Ved Mørkved sykehjem har de ikke brukt vikarbyrå på 20 år. Alle sykepleierstillinger er besatt, og akkurat nå har de lavest sykefravær blant kommunens sju sykehjem.

Det er litt av en bragd, særlig siden alle andre sykehjem i Bodø kommune er avhengige av vikarbyrå for å få besatt sykepleierstillingene. En avhengighet de deler med mesteparten av både spesialist- og kommunehelsetjeneste landet over.

– Vi har årsturnus som personalet får presentert i desember. Den varer til januar over et år etterpå. Da vet vi allerede mye om hvordan sommerferien vil se ut. Folk blir bedt om å ta en lang og god ferie, vi kjører fire pluss fire uker. Vi har også én sykepleier på topp om sommeren som jobber på tvers av enhetene, og kan gi veiledning til sommervikarer.

Dessuten har Bodø kommune virkningsfulle stimuleringstiltak som ekstra lønn hvis noen tar ei ekstra helg på sommeren: 3000 kroner ekstra per vakt for sykepleiere, 2000 kroner for helsefagarbeidere og 1200 for ufaglærte. Les hele saken fra NRK  her og fra Sykepleien her.

Sitat slutt.

– Vikarytelsene i Larvik kommune steg fra 10 millioner i 2021 til 28,3 millioner i 2022. Jeg er forskrekket over at dette ikke er viktig å se på for flere partier i kommunestyret, sa Lisa Agathe Winther til Østlands-Posten 25 mai 2023. Les saken her.

Syns dere skulle sende dette inn til politikere. Det burde vært en føring på hvordan sykehjem/helseinstitusjoner skulle drives, ut fra interessen til pasienter, pårørende, personalet og økonomien.

Hva er grunnen til at noen kommuner opprettholder driften uten bruk av vikarer mens andre leier inn vikarer for 2,6 milliarder?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.