Det går som en rød tråd i kommunaldirektør Gro Herheims forslag til budsjettkutt at det er de svakeste gruppene som rammes: Barn, eldre, funksjonshemmede og folk med psykiske lidelser.

Dommen er entydig: Forslagene er særdeles usolidariske. Herheim har ikke foreslått å redusere de høye lederlønningene (heller ikke sin egen) eller å si opp ansatte i unødvendige rådgiver- eller lederstillinger.

Larvik kommune sitter med flere bygninger, som på grunn av årelang vanskjøtsel har blitt så falleferdige at det ikke lenger er mulig å få restaurert eller solgt dem. Da må man rett og slett rive dem og selge tomtene, for de har fremdeles verdi. Da kan man få inn sårt tiltrengte penger til kommunekassen. Det haster. Det må skje fort.

Protestene går nå som en virvelvind i nesten alle deler av vår kommune. Foreldrene til barna ved Hvarnes barnehage, Hvarnes skole og Langestrand skole, pårørende til beboere ved Søbakken sykehjem samt brukerne av nærværsteamet og Huset.

Huset i Larvik ble i 1995 etablert som et aktivitets- og kompetansesenter for psykisk helse, basert på høy grad av brukermedvirkning.

Tanken bak dette kommunale tilbudet er å skape en arena for trygghet, trivsel og personlig vekst. På Huset kan de som ønsker det få mulighet til å bruke sine egne ressurser og bestemme over sin egen hverdag.

«Det beste med Huset er alle de som går her. Herlige mennesker som vet hvordan det er å ha det tungt. Du kan være sammen med andre og blir akseptert for den du er. SLITER DU? Du trenger ikke være alene!»

Huset kan du være sosial – her er du alltid velkommen. Huset er en sosial møteplass der det alltid er mulig å trekke seg litt tilbake.

Bøkebloggen har i dag vært i kontakt med leder for Mental Helse Larvik, Bente Eng. Hun sa at brukerne av Huset var helt satt ut og redde for å miste tilbudet sitt. «Vi jobber nå mot politikerne og prøver å vise dem viktigheten av Huset. Ellers så har vi nå fokus hver dag der vi prøver å få frem hva Huset er å betyr for den enkelte.»

Vi har fått lov til å legge ut hennes innlegg.

Her er innlegget:

Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere): ingen alvorlige konsekvenser? Hvem i all verden har fått seg til å skrive dette, INGEN ALVORLIGE KONSEKVENSER?

Unnskyld meg, så lite respekt for enkeltmenneske hvor de en er i vårt Larvik-samfunn, velger vi å tro at dette ikke menes det som alle sikkert tenker.

Huset skal bli en stiftelse? Men hør her! Om dere avvikler alt dette så trenger dere som har foreslått all denne nedleggelsen HUSET mer enn noen gang. Huset er et lavterskeltilbud der du kan komme uten rekvisisjon. Det er viktig at folk får hjelp med en gang og ikke må som i dag, stå i lange køer. Huset i Larvik er også kjent nesten over hele landet, og mange kommuner har kommet for å lære av oss i løpet av Husets snart 30 år lange historie. Huset er unikt for det setter menneske i fokus og viser at hver og en betyr noe, ved at alle blir gitt muligheter og ikke begrensninger. Vi trenger alle å bli sett og hørt og tatt på alvor, og det gjør dette lavterskeltilbudet som heter Huset.

Huset holder mange mennesker ute fra institusjoner og ikke minst i live, og det er det som er det viktigste. Vi har ingen å miste. Jeg som er leder for Mental Helse Larvik har vært med på å bygge opp Huset, og jeg har sett hvordan mennesker kommer seg og det er masse av forebygging i dette, og det vinner kommunen vår på.

Selv om vi har stor forståelse for at kommunen sliter økonomisk, så forstår vi ikke hvorfor i all verden det alltid må kuttes for de mest sårbare? Du /dere som eventuelt har skrevet denne overskriften her, har dere spurt brukerne av de forskjellige stedene dere skal avvikle eller nedbemanne, hvordan de tenker eller føler om dette? Det blir faktisk store konsekvenser med disse forslagene, mange vil slite nå, mange kommer til å ha tøffe uker fremover.

Vi i Mental Helse kommer alltid til å kjempe for de mest sårbare, så håper jeg at dere kan ta dere tid til å lytte. Da blir dere kanskje overrasket over hva dere hører, så kom en tur på Huset og ta en kopp kaffe. Vi skal ta dere godt imot.

Mental Helse Lokallag
V/Leder Bente Eng

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *