I dagens formannskapsmøte onsdag 29. november 2023 legger kommunedirektøren frem et forslag om «Søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad» og skriver blant annet dette:

«-Det søkes ikke statsforvalteren om å definere Skreppestad og Øya som et typisk turiststed. «  Les hele forslaget fra kommunedirektør her.

Bøkebloggen har tatt en titt i den såkalte «Bobla» hvor politikerne i de forskjellige utvalgene kan legge inn sine forslag i forkant av møtene. Onsdag morgen finner vi et forslag fra Per Manvik i sak 171/23 Søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad.  Forslaget fra Manvik er følgende:

«-Følgende steder i Larvik kommune skal regnes som typiske turiststeder og således være unntatt fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidslovens:
Holmejordet – Larvik sentrum – Farriseidet – Veldre – Svarstad – Kvelde- Skreppestad – Øya – Tjølling – Verningen – Hovland – Torstrand – Nanset – Bommestad.»

«-Kommunen søker statsforvalteren om å få stedene nevnt ovenfor inn i forskriften for typiske turiststeder, i tillegg til de som allerede er i forskriften fra før.»

Vi finner også et forslag fra Gunnar Eliassen, SV i sak 171/23 Søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad.  Forslaget fra Eliassen er følgende:

«-I denne saken om søknad om søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad fremmer SV kommunedirektørens innstilling i saken: «Det søkes ikke statsforvalteren om å definere Skreppestad og Øya som et typisk turiststed.»

«-Kommunestyret ønsker ikke å bestride at kommunens tolkning av gjeldende forskrift er uriktig som statsforvalteren sier, jfr statsforvalterens brev av 16.11.23 og at det dermed ikke er lovlig å ha søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad. Kommunestyret holder seg til lover og forskrifter fastsatt av våre myndigheter.»

Tilslutt finner vi også et forslag fra Marie Offenberg, H i sak 171/23 Søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad.  Forslaget fra Offenberg er følgende:

«-Formannskapet er kjent med at en forretning har vært i kontakt med Statsforvalter for å få gjennomført et avklaringsmøte om praksisen rundt søndagsåpne butikker på Øya. Statsforvalter er positiv til et slikt møte, og avventer forslag til møtetidspunkt. Formannskapet ber om at representant fra Larvik kommune deltar på dette avklaringsmøtet. Det vil ikke være behov for ytterligere utredninger i forkant av møtet.»

Bøkebloggens lesere kan følge kveldens møte i formannskapet på denne linken. Møtet er i Festiviteten og starter kl. 18.00 og avsluttes kl. 21.00.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.