Kjære politikere!

På vegne av Husets brukere så ber jeg dere innstendig om å fatte vedtak basert på riktig informasjon, og ikke som nå, på feilinformasjon. Under møte i hovedutvalget for helse og mestring onsdag 22.11, ble følgende sagt av Kommunalsjef Guro Winsvold: «Kommunedirektørens forslag er at det nå går helt over til å være brukerstyrt, som har vært en del av intensjonen/diskusjonen rundt Huset».

Dette er feil! Det er ingen brukere eller ansatte, verken nåværende eller tidligere, som har hatt et ønske om å gjøre Huset brukerstyrt i den retningen Kommunedirektøren hevder. Hvis det mot formodning skulle være kommuneledelsen selv som hatt en intensjonen om å gjøre Huset brukerstyrt og om til en stiftelse, så er det utrolig at de det gjelder ikke er tatt med i prosessen. Og er dette prosesser som kommuneadministrasjonen bare kan sette i gang uten å involvere dem det gjelder? Det er vel og bra at vi blir involvert i den videre prosessen, men det skulle da bare mangle.

Jeg har også skrevet epost til kommuneledelsen ved Gro Herheim (kommunaldirektør) og Guro Winsvold (Kommunalsjef for helse og mestring). Det var veldig fint å få svar, men det ble også her lagt fram uriktige opplysninger. Blant annet følgende: «Lignende tilbud i andre kommuner er enten redusert, avviklet eller omgjort til stiftelser, det er på bakgrunn av den kunnskapen Huset foreslås omgjort til stiftelse». Dette er helt feil!

I Vestfold og Telemark finnes det ingen stiftelse innen psykisk som fungerer som et sosialt treffsted og lavterskeltilbud. Optimisten i Sandefjord, Sidebygningen i Tønsberg, Losen i Horten, Raschebakken i Porsgrunn, Bamble har eget hus og det finnes tilbud i Holmestrand for å nevne noen. Samtlige av disse er kommunale.

Jeg har på følelsen at man fremlegger påstandene fordi man tror at ingen vil gå i rette med dem. Så har jeg en mistanke om at kommuneledelsen legger noe annet i begrepet brukerstyrt enn det vi brukere selv legger i det. Brukerstyring eller brukermedvirkning handler ikke om at brukere skal styre og drifte et lavterskeltilbud innen psykisk helse. Det er kun et svært fåtall av steder som er driftet på den måten og de kan heller ikke fullt ut sammenlignes med Huset. Vi hadde en delegasjon fra Huset som besøkte Sagatun for å lære og få inspirasjon. Det endte med at vi satt på toget hjem til Larvik og tenkte at her var det ikke stort å hente. Det er en grunn til at Huset er landskjent for hvordan stedet driver. Brukerstyring handler om å gi brukerne muligheter til å utvikle seg i et trygt og godt miljø. Brukerstyring handler om å gi brukerne muligheter til å delta på ulike aktiviteter og oppgaver. Brukerstyring handler om å gi brukerne muligheter til å være sosial i trygge rammer og utvide nettverket. Brukerstyring handler om at brukeren selv bestemmer over sin egen hverdag, uten henvisning, vedtak eller forventninger. Alt dette skjer eller får vi på Huset!

Vi er veldig glad og takknemlig for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ønsker å opprettholde Huset i kommunal regi. Så håper vi posisjonen med Høyre, Frp og KrF også kan lande på det samme, så vi kan få trygghet og forutsigbarhet om hvorvidt Huset vil bestå eller ikke. Det er fint at posisjonen har sikret drift for neste år, men vi trenger noen tydelige signaler som kan skape ro og trygghet. Signaler om utredning av stiftelse skaper unødvendig usikkerhet og bekymringer. Det er også sånn at man nå tar beslutninger om Husets framtid på feilinformasjon og feil premisser.

Huset bør bestå som et lavterskeltilbud innen psykisk helse som kommunen har ansvar for. Det vil gjøre samarbeidet med vedtakstjenestene lettere og muligheten for å styrke det bedre. Dessuten er det viktig at de ansatte har forutsigbare rammer. Så vil man ved å skape usikkerhet rundt Huset risikere å ødelegge for samarbeidsavtalen mellom kommunen og Mental Helse Larvik.

Vi i Mental helse Larvik låner lokaler og holder åpent HVER helg og alle helligdager. Vi bidrar frivillig og jobber totalt flere hundre timer hvert år. Dette gjør at folk slipper vedtakstjenester og klarer seg gjennom helger og helligdager som kan være ensomme, og for en del mennesker svært tøffe. Så tenk på hvilke synergieffekter Huset bidrar med til så mange mennesker.

Tanken bak Huset og brukerstyring ble virkelighet tilbake til 1995. Det er snart 30 år siden! Takket være Huset og folkene der så er det mange av oss som lever og har gode liv i dag. Vi har klart å komme ut av rushelvete, depresjon og angst og noen av oss hjelper andre mennesker med vår kunnskap og erfaring. Vi er ikke lenger bare en belastning for samfunnet. Nå kan vi også bidra til å hjelpe flere mennesker. Uten Huset så hadde mange av oss hatt minimalt, om noe, nettverk.

La oss sammen med kommuneledelsen, politikere og andre interesserte utvikle Huset framover, og gi flere mennesker et godt og verdig liv. Hver for oss har vi lite å bidra med. Men sammen er vi sterke!

Kjære politikere!

Måtte dere kaste Kommunedirektørens forslag på dør og vise at forebyggende arbeid er særdeles viktig for å hjelpe mennesker ut av rus og psykiatri. La oss sette oss ned sammen og lag framtidens hus til det beste for brukerne og framtidige brukere! Sammen kan vi få til noe fantastisk, noe som vil kunne spare kommunen penger og gi den enkelte et bedre liv. En vinn vinn situasjon for alle parter!

Kenneth Strømnes

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *