I min barndom I 1960-årene var jeg hvert år på juletrefest på Larvik Bedehus, der kirketjener Nilsen sto myndig i sin mørke dress ved den ene langveggen. Larsen sang av full hals og Liindhjem spilte piano. Da «Å jul med din glede» ble framført, bukket guttene og jentene neiet. Etterpå fikk vi appelsiner, innpakket i tynt papir.

En stor takk til sønnen og svigerdatter hans, Harald og Liv Turid Odberg, for bildet av ham.

Thorbjørn Christian Odberg (født 22. februar 1908 i Larvik, død 15. mai 1988 samme sted) var glassmester, søndagsskolelærer og pianist. Han akkompagnerte blant annet Christian Larsen, da denne sang på juletrefester på Larvik Bedehus i 1960-årene. Odberg var leder av småbarnsavdelingen ved søndagsskolen til Larvik Indremisjonsforening.

Thorbjørn Odberg Bilde utlånt fra Liv T. Odberg

Han var i mange år trofast til å besøke gamle, syke og ensomme.

Foreldrene var glassmester Harald Sigvart Odberg (1883–1975) og Signe Karine, f. Fadum (1885–1978), som drev husgjerning. Faren ble født i Larvik, og moren ble født i Sandefjord.

Adresse ved fødselen var Brannvaktsgate 23. Ifølge folketellingen 1910 bodde Thorbjørn Odberg sammen med sine foreldre og to eldre brødre på samme adresse. Folketellingen 1920 oppga at familien fremdeles var bosatt på denne adressen, men at Thorbjørn Odberg i tillegg hadde fått to yngre søstre.

Brannvaktsgate 23 A Foto: Bøkebloggen

Han giftet seg 10. oktober 1936 i Larvik kirke med frøken Gulborg Elisabeth Nilsen (1912–1985). Hun ble født i Larvik. Sammen fikk de en datter og to sønner. Den eldste sønnen, Harald Odberg, ble også glassmester.

Thorbjørn Odberg bodde flere år i Steingata 5.

Steingata 5 Foto: Bøkebloggen

Odberg gikk på Larvik tekniske aftenskole og var i 1927 én av de tre beste elevene i 2. klasse B. Han hadde «utmerket godt» i tegnekarakter. I 1928, som elev ved avgangsklassen 3. klasse A, fikk Odberg hovedkarakteren 1,46 («utmerket godt»).

Han fikk i 1930 bedømt sin svenneprøve i glassmesterfaget og oppnådde karakteren «meget godt».

Farens glassmesterbedrift, firma «Harald S. Odberg», opphørte i 1952 og fortsattes av Thorbjørn Odberg under firmanavn «Glassmesterforretning Harald S. Odberg, innehaver Thorbjørn Odberg». Han trakk seg tilbake fra driften i cirka 1978.

Odberg gården (Glassmesteren nå) Foto: Bøkebloggen

Odberg var i flere år med i Larvik menighetsråd, hvor han først var sekretær og senere kasserer.

Odberg var ført opp på Larvik Kristelige Folkepartis liste ved kommunevalgene i 1945 og 1947, men ble ikke valgt inn i bystyret.

I Østlands-Postens utgave av 18. november 1948 framkom det at Odberg var medlem av aksjonskomitéen i Larvik for Kirkens Nødhjelp.

Han var kasserer i det første styret til Larvik Guttemusikkorps’ foreldreforening og innehadde senere samme verv i styret til Larvik Indremisjonsforenings søndagsskole.

Odberg var medlem av styret og huskomitéen til Larvik Indremisjonsforening, forstanderskapet til Legat for Larvik Bys vel, arrangement– og finanskomitéeen til Larvik Håndverkerforening pluss forstanderskapet og kontrollkomitéen til Larvik Sparebank.

Det ble i 1959 nedsatt en lokal komité som skulle være behjelpelig med arrangementet av den store misjonsutstillingen «Til Jordens ender» i Larvik. Odberg ble valgt til formann for én av underkomitéene: materialkomitéen.

Han ble valgt til nytt medlem av styret til Larvik menighetspleie i 1948 og var dets formann 1956–1971.

Odberg ble medlem av tiltakskomitéen, som 3. november 1959 ble valgt av representanter for de humanitære organisasjonene i Larvik og som – sammen med arbeidsutvalget – skulle lede flyktningeaksjonen i Larvik.

Odberg var én av åtte som på årsmøtet til Larvik Håndverkerforening på Odd Fellow 26. februar 1977 ble overrakt den såkalte «Veterannåla» som takk for 25 års medlemskap i Norges håndverk- og industribedrifters forbund.

Odberg var én av tre fra Larvik som på årsmøtet til Vestfold Søndagsskolekrets 14. september 1986 ble tildelt kretsens hedersadresse for lang og tro tjeneste.

Han døde 15. mai 1988, 80 år gammel.

 

Morten Bakkeli

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.