Bøkebloggen skrev saken «Er Larvik kommune fornøyd med fremdriften på det nye Stavern kystkultursenter?» 9 august 2023. Les hele saken her.

12 juni 2020 kunne vi lese i ØP denne saken, «Larvik kommune og Larvik Havn kommer til å kjøpe Fiskernes Hus i Stavern.» Her er det uttalelser fra flere politikere:

Høyres Birgitte Gulla Løken tok seg ekstra god tid da hun som første politiker fikk ordet:

– Det har lenge vært viktig for Høyre med framdrift i denne saken. Nå går vi for et vedtak som vil underbygge Staverns identitet. By- og stedutvikling skal brukes som en katalysator for vekst. Sammen med konseptet helårs gjestehavn vil et nytt kystkultursenter gi et løft til visjonen om Stavern by hele året, sa Gulla Løken – som understreket at nettopp stedsutvikling er sentralt i samarbeidsplattformen til Ap, Høyre og Sp – kjent som Midtpunkt Larvik.

Varaordfører Rune Høiseth fulgte opp samarbeidspartneren med å skryte enda mer av planene, og vedtaket:

– Gjett om jeg har gledet meg til denne saken. Den har vi hatt gående i mange år. Kortversjonen er at jeg er helt enig med Gulla Løken. Dette handler om Stavern og kystkultur og Fiskernes hus. Et hus som siden 1946 har bydd på et stort mangfold og mange juridiske drakamper. Nå har vi fått det til å løsne – og det begynte da foreningene i Stavern i 2016 begynte å dra i samme retning og så behovet for et nytt Kystkultursenter, sa Høiseth.

FrPs Per Manvik føyde seg inn i rekken av politikere som nå gleder seg over at Stavern kan få en lenge etterlengtet tilvekst.

Men samtidig mente han at prosessen har tatt for lang tid.

– Vi er mange som kan ta æren for dette, men det hadde gått fortere hvis vi hadde akseptert beløpet tidligere. Jeg sa det tidlig at vi må betale den summen som ble forlangt, sa Manvik, som understreket at han var veldig glad for at man nå nærmer seg et kystkultursenter.

Hallstein Bast valgte å replisere på Manviks kommentar.

– Manvik glemte å si at han mente at lag og foreninger skulle ta regninga på fem millioner. Det er ikke så lett få med båtforeninger og liknende på det, sa Bast – som også bekymret seg for framdriften i prosjektet hvis foreningene i Stavern nå får det hele og fulle ansvaret.

– Det er litt forskjellige meninger i Stavern, for å si det på en pen måte. Det må taes initiativ fra administrasjonen til å forme dette på en ordentlig måte så det ikke bare dør av ildsjelenes kamp, sa Bast.

Bøkebloggen kontaktet også Lars Aksel Solberg som kan de gamle motorene ut og inn, og har samlet på Kvikk-motorene fra Fredriksvern Motorverksted. Tilbakemeldingen fra Solberg er at han har flyttet alle sine motorer tilbake på sitt eget verksted. Solberg kom med denne tilbakemeldingen:

«-Som initiativtaker for motorsamling og verksted trakk jeg meg som leder for motorgruppa i oktober 2022 på grunn av umulige betingelser for utstilling av historiske lokale motorer og forøvrig manglende interesse og forståelse fra styret», sier Lars A Solberg,

Nå viser det seg at Lars A Solberg 7 mars 2024 har sendt inn et nytt innspill til Larvik kommune, «Høringsuttalelse – Plan for kulturminner og kulturmiljøer», med kopi til flere , Bård Jacobsen, Gro Herheim, Birgitte Gulla Løken, Karin S Frøid, Hallstein Bast.

Solberg skriver blant annet dette i brevet til Larvik kommune:

«Stavern er arena for en av Norges flotteste veteranbåthavner, med en samling på 50+ stort sett åpne trebåter i størrelsen 20-25 fot. Disse båtene og ikke minst deres veteranmotorer trenger et miljø for å støtte og supportere dem når tiden innhenter dem. Et aktivt kystkultursenter har lenge vært ønsket for å sørge for rom for vedlikehold og formidling av Kystkultur. I 2016 mottok Larvik Kommune et dokument som beskrev hvordan et slikt senter kunne formes.» Les dokumenter her, Fiskernes hus – Kystkultursenter for Larvik Kommune

«Basert, blant annet, på dokumentet i vedlegg 1, kjøpte kommunen i 2020 bygget Fiskernes Hus til formålet, men dessverre har styringen av dette senteret ikke blitt som forespeilet. En liten klikk har tatt kontroll over stiftelsen til egen fordel. Gjennom organisasjon som en stiftelse har klikken fått dominere prosessen og velge et styre av lojale venner. Innvalg til styret for stiftelsen er en lukket prosess, og for en «politisk ukorrekt» person selvsagt helt umulig.»

«Sannheten er at klikken som nå styrer stiftelsen har «skapt seg selv» rundt representanten fra stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksvern. Alle andre relevante krefter er utmanøvrert med skittkasting, løgn og bakvaskelser. Flere vitner kan bekrefte at lederen for stiftelsen i styremøte har satt ut grunnløse og lett gjendrivelige påstander, og gjort samarbeid helt umulig ved å plassere sine folk i drivergruppen. Styrets innsats over snart 2 år viser akkurat hvor deres prioriteringer ligger. Status er oppsummert over.»

«Grunnen for dette ligger i et styremedlems personlige antipati mot kreftene som ønsker å drive den type kystkultur som er beskrevet i Vedlegg 1. Det er derfor et mysterium hvorfor kommunen ønsker at denne klikken skal få drifte det viktigste kystkulturinitiativet i Stavern noen gang.»

«Jeg foreslår at leieavtalen med stiftelsen avsluttes så snart som mulig, og at en annen og mer formålstjenlig driftsform for Fiskernes hus etableres.» Les hele brevet fra Solberg her, Lars A Solberg Høringsuttalelse – Plan for kulturminner og kulturmiljøer

Bøkebloggen stiller på nytt spørsmål om hvorfor ikke Larvik kommune har en representant i styret i stiftelsen Stavern kystkultursenter?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *