Bøkebloggen har skrevet flere saker om kjøpet av Torget 1 i Larvik. 11 mars skrev vi saken «Totalrenovering av Torget 1 eller riving av eksisterende bygg for oppføring av nytt rådhus?». Les saken her.

Tirsdag 4 juni 2024 er det møte i Kontrollutvalget og her legges det frem en sak om kjøpet av Torget 1.

Kontrollutvalget har i sak 17/24, den 02.04.2024, med spissing i sak 14/24 den 02.04.2024, bedt om en orientering om offentlighet og meroffentlighet ved kjøp av eiendom i Larvik kommune.

Kontrollutvalget bad om dette blant annet på bakgrunn av en henvendelse vedr. kjøp av Toget 1, og en sak som utvalgsleder tok opp vedr. kjøp av tomt for sykehjem.

Kontrollutvalgets vedtak med bestilling av orienteringen var slik:

Hvordan behandles offentlighet og meroffentlighet ved kjøp av eiendom?

Hvilke vurderinger gjøres når saker unntas offentlighet? Hva er rutiner og retningslinjer? Eksempler: Tomt for sykehjem og kjøp av Torget 1.

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 17/24, vil rådgiver Terje Lund orientere kontrollutvalget om saken.

Les hele saken her, Orientering om offentlighet:meroffentlighet ved kjøp av eiendom¨

Innstillingen til saken i tirsdagens møte:

«På bakgrunn av dette, legges sekretariatet frem saken med forslag om at kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget står selvsagt fritt til å fatte det vedtaket de selv ønsker i saken.»

Bøkebloggen skrev 19 januar 2023 saken «Hvorfor ble prisen på Torget 1 satt til kr 70 mill når anbefalingen var kr 40-60 mill?» Les saken her.

Hallstein Bast, er ikke dette noe Kontrollutvalget bør stille spørsmål om i tirsdagens møte hvor rådgiver skal orientere om saken?

Hva skjer med Torget 1 nå? Blir det solgt, fortsatt utleie, bygd om til nytt rådhus eller revet og erstattet med nytt bygg?

Bøkebloggen har sendt saken over til Hallstein Bast før publisering for å få en eventuell kommentar til saken.

Bast har ikke svart opp ennå, men vi oppdaterer saken hvis det kommer svar.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *