Bøkebloggen publiserte 9 juni 2024 saken «Ny bekymring vedr. avfallshåndtering av jordvoll mellom Risøyaveien Eiendom og arealet Stavern båtforening leier til båtoppstilling.» Les saken her.

Nå viser det seg at naboene i Stavernhavna borettslag 29 mai 2024 kommer med nye bekymringer vedr. avfallshåndtering av jordvoll mellom Risøyaveien Eiendom og arealet Staverne båtforening leier til båtoppstilling.

Dette kommer i tillegg til bekymringsmeldingen som ble sendt inn 13 november 2023. Her står det blant annet dette:

«-Larvik Kommune viser til at Norconsult har oppgitt at tiltaksplanen av 15.11.2016 er fulgt og at massene er sanert. Enhver som bor i Stavern kunne konstatere med egne øyne at dette aldri ble gjort. Østlands-Posten har nå dokumentert at våre varsler i 2018 og 2019 var korrekt, og at tiltakshaver ikke har vært sannferdig i sin rapportering til Larvik Kommune.» Les hele mailen her, 13 nov 2023 Brev Herheim

Stavernhavna borettslag har tidligere bedt om informasjon om vilkår knyttet til Risøyaveien Eiendom sin parkeringsplass. Det har vi ikke fått.

På Risøyaveien Eiendom er det gitt tillatelse til bobilparkering. Vi ber nok en gang om informasjon om betingelser knyttet til dette ( antall, tidsrom m.m.). Les hele brevet her, Vedr. oppfølging av tiltaksplan og sluttrapport Risøyaveien Eiendom AS

Ta også en titt på kartene som viser området her, 12 feb 2024 Oppfølging av pålegg1 -Gamle Stavern fyllplass , og her 12 feb 2024 Oppfølging2 av pålegg1 -Gamle Stavern fyllplass

Nå kan tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad 14 juni 2024 bekrefte at Larvik kommune endelig skal forfølge dette og skriver blant annet dette:

«-Vi viser til flere henvendelser om en større voll nord for Steinrevet 20. Vi kan bekrefte at vollen synes å være vesentlig større enn kommunen som bygningsmyndighet noen gang har godkjent. Derfor vil vi forfølge saken i nærmeste fremtid.»

Det blir spennende å se hva som nå vil skje med den mye omtalte søppelvollen som ble varslet om i 2018?

I 2018 under byggingen ble det meldt inn flere bekymringsmeldinger fordi forurenset søppel ble liggende på tomten. Se bilder her som ligger i kommunens arkiv.Bilde1, bilde2, bilde3,bilde4 

Hele saken rundt tilsynet som ble utført av Larvik kommune i 2018 kan du lese her. 

Dette betyr vel at det er noen hos Larvik kommune som ikke har gjort jobben sin i 2018? Lukter vi kameraderi i denne saken?

Hallstein Bast, du er nå leder av Kontrollutvalget i Larvik, mulig at dette er en sak som du nå må melde inn i utvalget og anmode kommunedirektøren om å politianmelde saken ?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.