Bøkebloggen skrev om denne hyttesaken i Kjose 30 desember 2023 og saken hadde tittelen «Per Manvik-Hva er grunnen til at ulovligheter i Kjose ikke blir fulgt opp av Larvik kommune?» Les hele saken her.

Larvik kommune sendte hele saken over til Statsforvalter,  Vestfold Vann og Mattilsynet 4 juni 2024. Les brevet og alle vedlegg her.

Vestfold Vann svarer opp Larvik kommune 13 juni 2024 og skriver blant annet dette i tilbakemeldingen:

«Fritidsboligen og avløpsanlegget på eiendommen ligger ca. 10 meter fra drikkevannskilden Farrisvannet. Vi er blitt oppmerksom på at det i utslippstillatelsen stilles krav om årlig funksjonsrapport for anlegget. Da vi ikke har funnet disse rapportene dokumentert eller dokumentasjon på at gråvannsrenseanlegget tilfredsstiller evt. oppdaterte krav, kan det være betimelig å foreta en grundig tilstands- /funksjonsvurdering av hele renseanlegget for å avklare om utslippstillatelsen bør revurderes.»

«Vestfold Vann mener prinsipielt at dispensasjon i denne saken ikke bør innvilges av presedenshensyn samt fare for å bidra til en allmenn forventning om «tilgivelse» av ulovlige tiltak. VV gjentar likevel at en eventuell dispensasjon må forutsette at det er mulig å gjennomføre skjerpede krav til utslipp fra eiendommen og at kommunen stiller slike vilkår til dispensasjonsvedtaket.» Les hele uttalelsen fra Vestfold Vann her. 

Mattilsynet  svarer opp Larvik kommune 14 juni 2024 og skriver blant annet dette i tilbakemeldingen:

«Mattilsynet er kjent med at denne saken har en lang historikk og viser i sin helhet til Mattilsynets uttalelse til klage på avslag på søknad om dispensasjon, fra 28.01.2022. I nevnte uttalelse frarådet Mattilsynet at de allerede gjennomførte tiltakene på fritidseiendommen skulle gis dispensasjon. Klagesaken ble behandlet av statsforvalteren og dispensasjon ble ikke gitt.»

«Mattilsynets vurdering er fortsatt at det ikke bør være enkelt å få dispensasjon selv om et tiltak allerede er gjennomført. En slik dispensasjon vil skape presedens og gi en forventning om at ulovlige tiltak kan bli lovlige på sikt.
Mattilsynet vurderer at tiltakene som er utført fortsatt er i strid med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og at Larvik kommune skal etterleve disse bestemmelsene på en svært streng og konsekvent måte.»

«Mattilsynet fraråder at det gis dispensasjon for utestue og terrasse fritidseiendom Gnr. 4146, bnr. 5-6, hyttesone M 32, Kjose. Mattilsynet mener at dersom det, etter en faglig vurdering, framkommer at muren er viktig for funksjonaliteten til eiendommens infiltrasjonsanlegg, så kan dispensasjon gis for å beholde muren.» Les hele uttalelsen fra Mattilsynet her. 

Hva skjer med saken nå, vil kommunedirektøren godkjenne ulovlighetene?

Mulig Larvik kommune nå må se på alle hus og hytter langs Farris? Er det etablert godkjente renseanlegg på boliger/hytter som ikke gir utslipp til Farris?

Vi har sendt saken over til leder av planutvalget Per Manvik før publisering for å få en kommentar.

Per Manvik svarte raskt opp og ga følgende tilbakemelding:

«-Hei, både Vestfold Vann og Mattilsynet har vurdert at tiltaket kan godkjennes med vilkår, og det lar seg ordne – bra !
Fornuften siger inn en gang i blant hos Mattilsynet og Vestfold vann.» 👍

 

(Bildene i saken er kopiert fra kommunens tilsynsrapport.)

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *