«Slik Rune Høiseth uttaler seg, skulle man nesten tro at han ikke har fått med seg den omfattende og grundige fellesmerknaden/høringsuttalelsen på hele 17 sider», lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

 

 

En sannhet med modifikasjoner.

I ØP den 25.8.16 uttaler Rune Høiseth (RH) seg i forbindelse med at den nye reguleringsplanen for Grankvartalet skal sluttbehandles i kommunen nå i høst. «Grandkvartalet er en uvanlig viktig premissleverandør for byutviklingen vår» sier RH som mener planen bør vedtas når den nå kommer til sluttbehandling, og «ser ikke bort ifra at Arbeiderpartiet kan komme til å være fleksible med hensyn til de klart definerte makshøydene som partiet i utgangspunktet har satt på storprosjektet. Ganske enkelt for å sørge for et bredest mulig flertall bak vedtaket».

Videre sier han: «Jeg har sett igjennom samtlige høringsuttalelser, og det er ingen tvil om at kvartalet er ønsket».

Den siste uttalelsen til RH er en sannhet med modifikasjoner. Slik han uttaler seg, skulle man nesten tro at han ikke har fått med seg den omfattende og grundige fellesmerknaden/høringsuttalelsen på hele 17 sider fra alle de store lag og foreningene i Larvik: Langestrand Nyttige Selskab, Steinane Jegersborg Velforening, Bøkelia Vel, Larvik Bys Vel, Torstrand Vel, Larvik Historielag, Tolleroddens Venner, Fortidsminneforeningen Vestfold, Prinsekvartalet Borettslag/Sameie og Funkisgården Borettslag, som til sammen representerer ganske mange innbyggere.

 De aller fleste er i utgangspunktet positive til at Grandkvartalet skal bygges ut, men ikke for enhver pris. Slike overordene planer som den nylig vedtatte kommunedelplanen for Larvik by som har gjennomgått en omfattende demokratisk prosess, må følges. Det samme gjelder angitte høyder i den vedtatte reguleringsplanen fra 2010 for Grandkvartalet.  M.a.o. må man forholde seg til Plan og bygningsloven. Ser man bort i fra vedtatte bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplanen for Larvik by, vil det å utarbeide lovpålagte kommunedelplaner miste sin betydning og forutsigbarheten vil bortfalle for alle.

For øvrig anbefaler jeg politikerne som skal sluttbehandle denne saken, også å studere Vestfold Fylkeskommunes meget kritiske merknader til prosjektet samt også de kritiske merknadene fra det kjente danske arkitektfirmaet Gehl Architects AS som var engasjert av Larvik kommune for å vurdere prosjektet.

At Grandkvartalet er en viktig «premissleverandør» for byutviklingen vår, er jeg ening i.  Utbyggingen av Grandkvartalet vil danne presedens for den videre utviklingen av Larvik og innebære at man ikke kan nekte andre å bygge tilsvarende høyt/kompakt etc. i sentrale deler av Larvik.  Julius Cesars berømte ord: «Alea iacta est» «Terningen er kastet» kan også benyttes i forbindelse med reguleringsvedtaket. Etter dette vil det være for sent å snu.

 

Larvik 27.08.16

Finn W. Fjellanger

 

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *