Foto:Bøkebloggen

Er det utført tilstandsrapporter på boliger i nærområdet til Grandkvartalet?

Larvik kommune ga 16 juni 2018 Grandkvartalet AS tillatelse til riving av bygninger i tråd med riveplan (søknadens vedlegg E-03), det vil si bygningene i Romberggata 3, Prinsegata 10, 12, 14 og 20, samt hotellets sidebygning mot syd/syd- vest og hotellets bygning i bakgården.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Les hele vedtaket på denne link. 

Protokolltilførsel fra Marie Offenberg:Før det gis igangsettingstillatelse anmodes tiltakshaver om å foreta en tilstandsvurdering av bygninger i nabokvartalene for å dokumentere eventuelle skader, sprekker, etc. på bygningene i forbindelse med grunnarbeider ref. innkomne merknader fra naboer og vellag i området.
Les hele kravet fra naboene på denne link. Krav-i-forbindelse-med-igansettingstillatelsen-av-Grandkvartalet.

Som kjent utfører nå Larvik kommune omfattende arbeider i Bøkelia i Larvik sentrum hvor det legges nye vann, kloakk og overvann i alle gater. I forkant av oppstart av disse arbeidene så leide Larvik kommune inn Takstforum Telemark AS for å befare og registrere tilstand på boligene i Bøkelia.

Under ser dere litt av teksten fra rapporten fra takstmann

«Takstforum Telemark AS v/undertegnede har fått i oppdrag av prosjektavdelinging VVA i Larvik kommune ved prosjektleder Elma Selimotic om å befare og registrere tilstand på boliger i Bøkelia før arbeidet med graving i gatene starter. Det kan forekomme rystelser ved graving eventuell pigging eller sprenging og det er derfor utført registrering av synlige riss og sprekker i grunnmur, pipe og flisoverflater. Også eventuelt andre betongoverflater. Andre sprekker i plater og overganger er også regustrert.
Det legges ved bilde med kortfattet tekst der hvor det er sprekk.»

Nå viser det seg at Larvik kommune har mottatt første melding om skader på hus.

Under ser dere svaret fra prosjektleder i Larvik kommune.

«Kommunens byggeleder har vært på befaring hos dere og bedt dere melde skaden til forsikrings-selskapet. Vedlagt oversendes befaringsrapport utført i fm tilstandsregistrering før anleggsarbeidene var satt i gang.»

På bakgrunn av det som har skjedd i Bøkelia så bør det være et krav fra Larvik kommune at det utføres tilstandsvurdering av bygninger i nabokvartalene til Grandkvartalet for å dokumentere eventuelle skader, sprekker, etc. på bygningene.

 

Les også lørdagens innlegg “Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *