Rettssaken vedrørende Svartebukt Havn startet tirsdag 29 mars 2022 i Skien tinghus.

Larvik kommune og Norsk Stein AS er stevnet i saken og det er satt av fem dager til saken i Agder lagmannsrett (Skien tinghus)  fra 29 mars til 5 april 2022.

På dag to i Agder lagmannsrett holdt advokatene til Larvik kommune og Norsk Stein AS sine innledningsforedrag. De hadde fått tildelt 2 t 30 min hver.

Onsdagen avsluttet med ankende parters partsforklaring. Her var det satt av en time.

Les innleggene advokatene holdt under rettssaken i Larvik tingrett 16 februar 2021 her. 

Den rettslige tvisten er mellom Larvik Havn AS og Norsk Stein AS på den ene siden og Falster- familien som har hytter på Dåvøya like opptil havnen. I tillegg er veldig mange andre hytteeiere sterkt berørt.

Mørjefjorden hytteforening har nå erklært seg som er partshjelper i den rettslige tvisten, mens Barkevik Vel,  Haaøen Vel og Mørjefjorden Nord Hytteforening har inngitt skriftlige innlegg som støtter oppunder innsigelsene mot Larvik Havn og Norsk Stein AS i sakens anledning.

Kjernen i rettstvisten handler om at store aktører tar seg til rette, bryter reguleringsplaner og ødelegger skjærgården.

Torsdag fortsetter rettssaken med Larvik kommune og Norsk Stein sine partsforklaringer, partshjelpers forklaring, lyd- og videobevis, ankende parters vitne Bent Holm, ankende parters sakkyndige vitne Gaute Vartdal og NS’s sakkyndige vitne Øistein V. Nessler og. Dagen avsluttes med befaring i Svartebukt.

 

Les saken «Driver Larvik Havn og Norsk Stein «grønnvasking» på høyt nivå i Svartebukt?» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *