Bøkebloggen skrev lørdag saken «Hvis avtalen mellom Pakkhuset og Larvik kommune gikk ut 31 desember 2022», les hele saken her.

Nå viser det seg at politiker Hallstein Bast har sendt inn en melding til ordfører Erik Bringedal 23 februar 2023 hvor han skriver følgende:

«MDG sendte vedlagte spørsmål til formannskapet 18.10.22 om videre gang av avtalen om Pakkhuset. Tidligere avtale utløp 1. januar 2023.» Se spørsmålet her, Pakkhuset Spørsmål fra H. Bast

«Vi ber om en orientering om formaliteter rundt, og gjennomføring av, de offentlige utlysningene av leieforholdene som er gjort.» 
«Er en avtale nå avklart, ber vi om en orientering om denne.»
Dette svarte kommunedirektøren på MDG sitt spørsmål 18 oktober 2022:

Nytt leieforhold med dagens leietakere 

Nåværende leietakere ønsker fornyelse av leieforholdet, og dialogen om dette ble etablert allerede i våres. De er dermed orientert om ovennevnte utfordringer. 

Når eksisterende leieavtaler utløper vil det normalt være en mulighet for å utlyse leiemuligheten i markedet. Som følge av utgangspunktet for den eksisterende leieavtalen samt innholdet i og håndteringen av denne vil dette være vanskelig å gjennomføre i dette tilfellet.

Det vises i den forbindelse blant annet til nåværende leietakers oppføring av ny bygningsmasse og betydelige investeringer i den forbindelse. 

Nytt leieforhold med markedstilpassede betingelser

Et nytt leieforhold skal oppdateres og etableres i samsvar med dagens leiemarked. Betingelsene i den nye leieavtalen vil dermed både måtte hensynta dagens markedsleie og de særskilte forhold som vil gjelde i dette leieforholdet, herunder:

– Eventuelle begrensninger i muligheten for drift og utvikling som følge av leieobjektets tilstand

– Kort oppsigelsestid som følge av utvikling og endringer i indre havn

– Status for etablert bygningsmasse 

Hva skjer med leieavtalen mellom Larvik kommune og Pakkhuset? Er det allerede skrevet ny avtale?

Hvis det fortsatt skal drives restaurant her så er det kanskje på tide å legge dette ut på anbud?

Det er vel på tide å se på dagens leiepris også siden vi vet at drivere oppe i sentrum må betale den samme summen i måneden som Pakkhuset har betalt i året?

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *