I forrige uke hadde Larviks eneste lokalavis invitert til debatt om eldreomsorg i festiviteten for at utvalgte politikere skulle debattere hvordan de vil «løse utfordringene» i eldreomsorgen.

Partiene som var innbudt, var enige om at det ville komme utfordringer som følge av økende antall eldre i Larvik.Bemanningssituasjonen og pengeoverføringer til Larvik kommune ville sette sine begrensinger.

Debattleder, Erik Werner Andersen, ledet debatten med stødig hånd og det var tydelig at han ønsket å se fremover, hvordan forholdene er eller har vært var av mindre betydning.

Larvik har siste året vært vitne til medieoppslag som har berørt sterkt. Det er mennesker som ikke har fått den grunnleggende omsorgen de har krav på. Det er ingen mennesker verdig.

Det er ikke bare snakk om enkelt hendelser hvor det blir gitt ufullstendig helse og omsorgshjelp i våre sykehjem.

Helsepersonellkommisjonen la frem sin rapport i januar i år, av rapporten fremkommer det at pleiere selv opplyser at de ofte må utelate sentrale arbeidsoppgaver på grunn av mangel på tid. Østlands -Posten har hatt reportasje i 2022 om at det var registrert over 1.300 avvik på Larviks sykehjem siste to år og vi er kjent med at sykehjemsleger har varslet Statsforvalteren.

Det betyr ikke at alle sykehjemsbeboere opplever dette, men det skjer og det skjer oftere enn hva som kan aksepteres.

Til tross for en dokumentert urovekkende svakhet ved sykehjemmene i Larvik var det ingen av partiene som har hatt plass i kommunestyret de siste 4 årene som ble stilt et eneste kritisk spørsmål om hvordan eldreomsorgen har vært når de har fått lov til å være med å bestemme i kommunestyret.

Jeg for min del ville gjerne fått svar på hva de enkelte representantene/partiene konkret hadde gjort opp mot forvaltningen, etter de ble kjent med sakene. Svarene ville gitt et innblikk i deres handlekraft.

Guro Windsvolds uttalelser på Brennpunkt, bærer preg av samme mediestrategi som Østlands-Posten la opp til underdebatten på Festiviteten. Mange trodde de hørte feil når Windsvoll kommenterte de uverdige forholdene ved Furuheim«Veldig stolt av det Furuheim får til for pasientene sine i forhold til de aller fleste pasientene der» og «jeg har ingen kommentarer ut over det hun har sagt, og det får stå for hennes regning».

Meg bekjent ble det betalt kr 100.000, – for den mediehåndteringen. Slikt provoserer meg når, jeg og veldig mange mener at de pengene heller burde blitt brukt på Furuheim sykehjem.

Reagerer ikke våre kommunepolitikere på dette?

For ikke å snakke om Larvik kommunes ressursbruk på henvendelsen til Datatilsynet, som ble avvist.

For å avdekke forhold som har kommet frem i NRK Brennpunkt og rapporten til helsepersonell kommisjonen er vi avhengige av at ansatte kan føle det trygt å varsle, bare på den måten kan man avdekke forhold som ikke er våre eldre verdig. Har våre politikere sikret at det eksisterer et slikt vern i Larvik kommune.

Jeg mener at listekandidater må tåle spørsmål som innbyggere i Larvik lurer på, hvordan skal man ellers få tillitt til dem.

Ansvaret må rettes dit det hører hjemme og det er etter min vurdering en systemsvikt. Ansvaret ligger ikke hos den enkelte ansatte uten tilstrekkelig tid til å gi en verdig omsorg.

Skal det gjøres endringer i eldreomsorgen må det først erkjennes at det er forhold som må endres, den erkjennelsen har jeg ikke sett hos ledelsen i Larvik kommune eller underdebatten i festiviteten på onsdag i forrige uke. Det er politikeres ansvar å rette ansvaret dit det hører hjemme.

Det bekymrer meg. Her ligger også muligens noe av svaret på hvorfor det ikke kommer publikum til de politiske debattene, hvem vil høre debatter uten rot i virkeligheten eller hvor det ikke gis adgang for publikum å stille spørsmål.

Politikere i Larvik har ingen bekymringer for å bli eldre – i motsetning til 89 % av befolkningen som ble spurt på TV2 i går. Den undersøkelsen viser noe av det jeg problematiserer i denne artikkelen, svært mange politikere distanserer seg fra det velgerne ønsker svar på.

Under debatten i festiviteten kom det frem et urovekkendetverrpolitisk budskap; vi må senke våre forventinger til offentlig eldreomsorg.

Norgesdemokratene aksepterer ikke at vi skal senke våre forventinger til eldreomsorgen i Norge. Vi sender milliarder ut av landet, men har ikke råd til en verdig eldreomsorg for alle.

Eldre har rett på en god og trygg alderdom. Det er et svik mot alle de som i alle år har fått høre at skatter og avgifter var til for å sikre folks alderdom i sikkerhet.

Våpen er ikke veien til fred og vi skal ikke senke kravene til eldreomsorgen.

Dont let it happen, it depens on you. Tør du si nei.

Anne Cecilie Kristensen
1 plass for Norgesdemokratene i Larvik.

 

Les også saken med de 20 svarene til Anne Cecilie Kristensen her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *