Tirsdag 5 desember 2023 har det nye kontrollutvalget i Larvik kommune sitt første møte i Romberggata 4, møterom Tjøllling.

Her er oversikten over det nye utvalget:

Leder Hallstein Bast (MDG)
Nestleder Kjell Ivar Moen (AP)
Medlem Aud Mary Gulvik (H)
Medlem Finn Kristian Marthinsen (Krf)
Medlem Line Christin Solberg-Andersen (R)

Vararepresentanter for V/SV/SP/R/MDG/INP

Nr 1. Tom Kristensen (R)
Nr 2. Elin Ørjasæter (SP)
Nr 3. Hildegunn Skinnes (SV)
Nr 4. Oddgeir Ranvik (INP)

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

Nr 1. Steinar Nyland
Nr 2. Pia Susanne Jørgenvåg Jensen

Vararepresentanter for H/FRP

Nr 1. Anders Haugene (FRP)
Nr 2. Arne Haugvaldstad (FRP)

Vararepresentanter for KRF

Nr 1. Kjell Otto Halvorsen
Nr 2. Anne Helene Gjone

5 av medlemmene i det nye kontrollutvalget har deltatt på opplæring på Torp 16.11.2023. Les mer om utvalgets oppgaver her. 

Kommunen er samfunnets viktigste velferdsprodusent og forvalter betydelige ressurser på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører et behov for utstrakt styring og kontroll.

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for all intern kontrollvirksomhet i kommunen – kommunens egenkontroll. Fra kommunestyret går det to kontroll-linjer:

  1. Fra kommunestyret til kommunedirektøren. Kommunedirektøren er ansvarlig for kommunens planlegging, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Kommunedirektøren skal også føre internkontroll med administrasjonens virksomhet.
  2. Fra kommunestyret til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll med hele den kommunale virksomheten på vegne av kommunestyret. Dette omfatter både administrasjonen, formannskapet, andre politiske utvalg og ordføreren.

Det er viktig å legge et godt grunnlag tidlig i perioden for et konstruktivt samspill mellom kontrollutvalget og ordfører – ordfører er et viktig bindeledd til kontrollutvalgets premiss- og oppdragsgiver kommunestyre.

Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordførerens deltakelse på kontrollutvalgsmøter er med på å synliggjøre at kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Dette gir mulighet for en direkte dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre på aktuelle saker.

Ordfører Birgitte Gulla Løken er invitert til møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er nødvendig for å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og kommunestyret. Hvordan vil det være naturlig å ivareta ordførers møterett i kontrollutvalget på best mulig måte for begge parter? Og hvordan kan vi best legge opp til at leder får en mulighet til å orientere kommunestyret om arbeidet i kontrollutvalget? Les hele saken her.

Planlagte møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget i Larvik for 2024 kan du se her.

 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.