Bøkebloggen skrev om denne hyttesaken i Kjose 12 desember 2023 og saken hadde tittelen «Leder i planutvalget Per Manvik valgte å utsette «amnestisaken» i Kjose til første PU møte i januar 2024.» Les hele saken her.

Grunneier var fornøyd med at Statforvalteren i 2021 støttet han i amnesti saken, mens Per Manvik fortsatt mener at amnestiet som ble gjort i 2009 gjelder. Selv om ikke dette kan dokumenteres.

Hør hele intervjuet på NRK fra juni 2021 med Per Manvik og grunneier her,

 

Høsten 2022 etterlyser grunneier status i saken og 21 september skriver han dette i en mail til Larvik kommune:

«-Vi skriver i dag 21/09-2022 og jeg kan ikke se at det er foretatt retting. Jeg etterlyser derfor status i saken og forventet videre utvikling.» Les hele mailen her, 21 sept 2022 Purring status

Larvik kommune svarer opp purringen fra grunneier 10 oktober 2022 og skriver dette i svaret:

«-Viser til epost mottatt 21.09.2022. Beklager sen tilbakemelding. Vi kan opplyse at saken er under oppfølging.» Les hele svaret her, 10 oktober 2022 Purring svar LK

Nå viste det seg at Larvik kommune fortsatt ikke har fulgt opp saken. Grunneier sender på nytt inn en purring 12 desember 2023, dvs 14 måneder etter at Larvik kommune bekreftet at saken var under oppfølging. Grunneier skriver dette i mailen:

Hva er grunnen til Larvik kommune ikke har fulgt opp denne saken? Larvik kommune hadde jo en tilsvarende sak på Lamøya 71 for noen år siden som fortsatt ikke er avsluttet.

Bøkebloggen sendte tirsdag 12 desember 2023 over saken til leder av Planutvalget Per Manvik for en kommentar til denne saken. Saken ble behandlet i planutvalgets møte 12 desember 2023 og Manvik utsatte saken til første møte i utvalget i 2024. Manvik svarte opp samme kveld og kom med denne tilbakemeldingen:

«-God kveld. Vi trenger en gjennomgang av tidslinjer og klagefrister og historikk. Kan se ut som også Statsforvalter har utfordringer i denne saken.»

Nå viser det seg at det har vært direkte kommunikasjon mellom grunneier Stensrud og leder av PU Per Manvik. Stensrud har gjort en henvendelse både 11 januar 2024 og 12 januar 2024. Bakgrunnen for disse mailene er at Stensrud også sendte en mail til Manvik 13 desember 2023 som ikke ble besvart.

Det er tydelig at Stensrud ikke er tilfreds med Manvik sin oppfølging og behandling av denne saken. Han skriver dette i avslutning av sin mail datert 12 januar 2024:

«-Jeg har fulgt din karriere som politiker i Larvik Per Manvik og du har lang fartstid. Med dette følger også velgernes forventninger om høy relevant kompetanse til din forvaltning av ditt selvvalgte politiske ansvar. Du er også den politikeren som gjentatte ganger har utrykk kraftige påstander om både korrupsjon og udugelighet fra den politiske talerstolen og i media. Din håndtering av ditt politiske tillitsverv har vært ofte kritisk debattert. Deg som privatperson har jeg selvsagt ikke noe ønske å ha en formening om, men deg som politiker, mener jeg absolutt der er grunnlag for å ha et skarpt og kritisk lys på. Du besitter et politisk tillitsverv og din politiske gjøren og laden er forankret i nettopp en forutsetning av tillit fra Larviks befolkning. Ditt politiske handlingsrom er definert i jussen.Ikke omvendt.»

«-Larvik er også en liten og transparent by. Dette medfører også at jeg får tilført informasjon fra politikere, administrasjonen og «vanlige borgere» om at jeg fremstilles negativt fra politisk hold som en følge av min rolle i denne saken. Og at negativ omtale også kommer fra deg som profilert politiker. Hvis dette medfører riktighet, så anser jeg dette som en hersketeknikk for å stigmatisere negativt en beboer i Larvik som forsøker å delta saklig i debatten.» Du kan lese hele mailutvekslingen her, 12 jan 2024 Kjose mail til Per Manvik.

I morgen tirsdag 30 januar 2024 skal denne betente saken i Kjose til behandlingen i PU møte. Du kan lese hele innstillingen i saken her.

Bøkebloggen er spent på tirsdagens behandling av denne saken i PU.

Vi har sendt saken både til grunneier Stensrud og Per Manvik før publisering.

(Bildet i saken av hytta er kopiert fra kommunens tilsynsrapport.)

Les også tidligere sak om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *