Hver dag sendes eldre og pleietrengende hjem fra behandling på sykehus, uten at sykehuset har forsikret seg om at noen står klare til å ta dem imot hjemme. Reformen i helsesektoren har medført mye utrygghet hos pasienter og pårørende over hele landet.

Elektronisk informasjonsutveksling er viktig for å redusere risikoen for uheldige hendelser, og bedre elektroniske systemer kunne sannsynligvis forhindret slike situasjoner. Dessverre er ikke disse på plass ennå.

 

 

 

Uansvarlige hjemsendinger foregår daglig i hele landet og også i Larvik. Nylig falt en 90 år gammel dame og slo ryggen sin. Etter fallet ble hun liggende i sengen i ett døgn, før hun ble sendt i ambulanse til akutten i Tønsberg. Hun ble hentet fredag ettermiddag kl 1430. Det viste seg så at damen ble liggende på akutten frem til kl 21 på kvelden. Røntgenundersøkelser viste ingen tegn til brudd, og ansvarlig lege besluttet derfor å sende henne hjem til sin omsorgsbolig. Ansvarlig pleier i hjemmesykepleien i Larvik ga tilbakemelding til akutten at de ikke hadde muligheter til å ta henne i mot på natten. På grunn av kø hos ambulansetjenesten ankom damen sin omsorgsbolig kl 23.45 fredag kveld. Pårørende var på plass sammen med nattevakten i hjemmesykepleien da ambulansen kom.
Det kan også nevnes at damen hverken hadde fått drikke eller mat på akutten denne ettermiddagen. 

Våre eldre blir sendt som «pakkepost» og noen ganger uten «pakkseddel». Uverdig behandling som bare må endres på. 

Her kan du lese en fersk artikkel fra Adresseavisen som handler om utskriving av pasienter.

Tett samhandling og kommunikasjon mellom sykehus og kommuner kan forhindre dette, men da kreves det gode verktøy for overføring av informasjon. 

 

Bøkebloggen ønsker innspill fra leserne hvis det finnes flere slike historier. Viktig at det settes fokus på avvikene nå. 
Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com

 

For noen dager siden postet Bøkebloggen innlegget «En omsorg som skinner» hvor det viser seg at omsorgen i Larvik kommune er underbemannet i forhold til andre kommuner i Vestfold.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *