Alvorlig svikt i overføring av informasjon mellom sykehus og kommune er et av hovedfunnene i tilsynet.

 

 

 

Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. 
Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og hva som skulle skje når de kom hjem. Overføring av informasjon mellom sykehus og kommune var det området hvor fylkesmennene fant flest lovbrudd og forbedringsområder.

Manglende oppfølging av samarbeidsavtaler
Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner er et lovpålagt virkemiddel for å sikre samhandling om pasientene. Alle hadde avtaler, men implementering og oppfølging av disse var mangelfull.

Legemidler er et spesielt sårbart område
egemidler er ofte en viktig del av pasientbehandlingen og korrekt legemiddelbruk kan være helt avgjørende for en pasients tilstand og prognose. Svikt eller fare for svikt i overføring av legemiddellister er omtalt i nesten alle tilsynsrapportene. Både fastleger og ansatte i hjemmesykepleien erfarer at det er svært krevende å sikre korrekt oversikt over legemiddellister etter opphold i sykehus.

Hvordan tilsynet ble gjennomført?
Hovedmodellen for tilsynet var at fylkesmennene gjennomførte tilsyn med ett helseforetak og to kommuner i hvert fylke. Larvik og Tønsberg var med i vestfold.

 

Hele rapporten kan leses på Helsetilsynet hjemmeside. Rapporten ble lagt ut i går 8 mars 2016

 

Bøkebloggen har tidligere lagt ut rapporten som omhandler Larvik kommune. Den kan leses her.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *